Efter två år av tjat, bråk och intensiva diskussioner har kommunerna vunnit en delseger som kan leda till en bättre e-förvaltning. I höstas skrev CS om kommunföreningen Sambruks problem med leverantörerna IST och Tietoenator.

Kommunerna vill knyta ihop sina olika system i en öppen plattform och använda en verksamhetsanpassad it-arkitektur av soa-typ. Men leverantörerna vägrade att låsa upp sina verksamhetssystem – vare sig mot varandra eller för tredjepartsutvecklare. Eftersom IST och Tietoenator i princip delar på marknaden för skoladministrativa system i Sverige gick Sambruks pilotsatsning – e-tjänster för barnomsorgen – in i väggen.
Nu har både IST och Tietoenator kovänt och lovat öppna sina gränssnitt.

– Vi har fått muntliga löften om att de ska göra det här och det är något av ett paradigmskifte, säger Claes-Olof Olsson, verkställande tjänsteman i Sambruk.

Förhoppningen är att detta ska hjälpa kommunerna till mer modulbaserade verksamhetssystem, där e-tjänster köps in som moduler från tredjepartsutvecklare och kopplas till de befintliga systemen. Enligt Claes-Olof Olsson betyder det att leverantörerna kan konkurrensutsättas på ett helt annat sätt än tidigare och att fler aktörer kan börja erbjuda nya kreativa lösningar.
– Vi hoppas att det här ska öppna för nischleverantörer, vilket innebär mer innovation och även ekonomisk konkurrens. En mer kostnadseffektiv lösning, säger Claes-Olof Olsson.

Sambruk håller nu på med en ny upphandling av e-tjänster för barnomsorgen, och i den förväntar sig kommunerna att leverantörerna håller sina löften. I pilotsatsningen ingår 21 kommuner med sammanlagt över en miljon invånare. Sambruk som helhet består av ett 70-tal kommuner.