- Av de spelare jag har intervjuat ägnar somliga upp till åtta nio timmar om dagen åt att spela, men jag kan inte säga att jag känner mig orolig för dem, säger Carin Falkner.
- Innan jag satte igång med min undersökning trodde jag att jag skulle träffa nördar, men det var en fördom.

Det var för två och ett halvt år sedan som Carin Falkner gjorde de intervjuer som ligger till grund för den doktorsavhandling hon hoppas få klar om något år. I den beskriver hon hur bildning kan se ut i ett informellt sammanhang.

Mer än bara spel
Hon har valt att titta på unga gymnasieelever som spelar tillsammans, till exempel ungdomar som samlas och kopplar ihop sina datorer i jättelika nätverk för att spela med varandra över en helg.
- Det är ju inte bara själva spelet som är grejen. De planerar vilken bild de ska ha på skrivbordet, kanske lackar de datorn i någon glad färg, snickrar små hyllor där de kan ha tillbehör, funderar ut vilken musik de ska ha med sig och så vidare. Det är ett sätt att tala om vem man är, berättar hon.

En stor del av spelandet handlar om vänskap.
- Det är ju också väldigt lugna tillställningar. På Dreamhack samlas 6500 ungdomar, mest killar, i flera dygn och i andra sammanhang skulle det säkert finnas en oro för att det skulle bli stökigt, men där händer ingenting sådant, säger hon.

Hon anser att dagens debatt om dataspel är ensidig.
- Jag är så trött på det där beroendet som alla talar om. Datorspelande är en lek och en lek som man är mitt inne i avbryter man inte, säger hon.

Lärare måste lära sig
Som fritidspedagog har hon erfarenhet av hur barnen i de lägre åldrarna ständigt avbryts när de leker.
- Kanske fick de här ungdomarna aldrig leka färdigt - men nu gör de det. Det är en fundering jag fått när jag tittar på mitt resultat.

Visst finns det avarter och visst är det viktigt att se att de som spelar mår bra och att de rör på sig. Men vuxna borde ta reda på vad det verkligen är som de unga gör i stället för att enbart uppröras, konstaterar hon.
- Man behöver absolut inte spela datorspel i skolan. Men däremot har lärare en skyldighet att känna till vad det handlar om och respektera och ta till vara barns och ungdomars erfarenheter.

Fakta

Enligt en undersökning från organisationen Fair Play, som arbetar mot skadliga datorspel, är 44 procent av föräldrarna oroade över sina barns dator- och tv-spelande. 93 procent av pojkarna och 58 procent av flickorna mellan 11 och 18 år spelar minst en timme i veckan.
Åtta av tio föräldrar spelar aldrig tillsammans med sina barn.

Datorspelande tycks öka den spatiala förmågan, att tankemässigt förstå former och mönster. Samband mellan övervikt och dator- och tv-spelande kan inte påvisas, enligt Folkhälsoinstitutet.

Blir man aggressiv att spela? Folkhälsoinstitutet lyckas inte påvisa något samband i sin studie, mer än att barnen tenderar att välja mer aggressiva leksaker.
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har nyligen beslutat att satsa 1,1 miljoner kronor på ett forskningsprojekt där stresshormon och sömn ska jämföras hos pojkar som under olika perioder ägnar sig åt spel med våldsinslag, spel utan våld och inga spel alls, uppger Sydsvenska Dagbladet.

Resultaten ska redovisas om två år.