(CS/San Francisco) It-användningen cirklar mer och mer kring internet i allmänhet och webben 2.0 i synnerhet. Det gäller för vanliga användare och allt oftare även för företagen. Samsynen om webben som framtidens plattform och internet som global super­dator är total under webbvärldens väckelsemöte Web 2.0 Expo i San Francisco.

– Internet är på väg att bli den globala plattformen för allting, som gör världen – och företagen – smartare, säger Tim O’Reilly, it-evan­gelist, publicist och grundare av konferensen.

Från den rockkonsert­liknande scenen proklamerar han att företagen redan inlett ett nödvändigt kulturellt skifte.

– Företagen börjar förstå att webben 2.0 innebär att släppa in användarna på kontoret och i princip vända ut och in på sig själva, säger Tim O’Reilly.

Ett annat tecken på att hans vision närmar sig verklighet är genombrottet för cloud computing, som filosofiskt innebär synen på data som ett världstäckande moln och som rent praktiskt betyder att program körs parallellt på geografiskt spridda sammankopplade servrar.

– En dator är bara en apparat bland många som är kopplad till den globala datorn. Det handlar om en kollektiv intelligens, en databas vars värde växer med antalet användare, säger Tim O’Reilly.

I företagen tågar webbtekniken in i form av mashups, tjänster eller program som kombinerar data från olika befintliga källor och skapar något helt nytt. Mashups har funnits i konsument­ledet i flera år men spås i år få sitt definitiva genombrott i företagen.

– Företagsmashups är informationsteknikens långa svans. I alla företag finns en lista på behov som ännu inte mötts och dem kan man ta sig an med mashups. Det handlar också om att visa affärsnyttan med tjänsteorienterade arkitekturer, soa – man skulle kunna säga att mashups är soas sexiga framsida, säger John Musser, som driver mashup-portalen Programmableweb.

Han använder förkortningen woa – web oriented architecture. En arkitektur som i jämförelse med soa eller traditionell it är mer applikationscentrerad, byggs ner­ifrån och upp, och framför allt snabbare och mer anpassad för ad hoc-lösningar.

– Audi gjorde en mashup för beslutsstöd med hjälp av företaget Kapow. Tidigare hade Audis analytiker bevakat 20 olika sajter och nu ville de samla allt på en portal. Det tog fyra dagar att bygga och sparade Audi en halv miljon dollar, säger John Musser.

Mashups är också en del i en ny tjänstesektor, där både IBM och Capgemini satsar. De syns på de nya marknadsplatserna för program, som Salesforce Appexchange. Modellen kan växa stort tack vare nämnda genombrott för cloud computing och plattform som tjänst.

Jättar som IBM, Bea, Oracle och Serena har alla lanserat verktyg för mashups. Vince Casarez är ansvarig för Oracles webben 2.0-produkter och enligt honom är poängen den individuella anpassningen som tekniken ger möjlighet till.

– Mashups behövs för att användarna kräver mer information. It-funktionen behöver bara leverera källorna, sedan sätter exempelvis en affärsanvändare själv ihop slutresultatet, säger Vince Casarez.

Hur webb 2.0 är ditt företag? Diskutera på CS Karriär

Fakta

John Musser, som driver mashup-portalen Programmableweb, ser följande tre trender:

  1. Öppna webbtekniker driver på företagsmashups.
  2. Soa möter woa – men båda kan samexistera.
  3. Antalet api:er och verktyg växer snabbt.