På frågan vad han kommer att göra i sin nya roll som teknisk chef, eller National Technology Officer, som det heter på Microsoftspråk, svarar han:

– Jag kommer att arbeta med bland annat framtida standarder, nationella initiativ och policyfrågor där Microsoft förhoppningsvis kan bidra med sin kunskap från hela världen, säger Daniel Akenine.

Där har Sverige som en framstående it-nation en viktig roll att fylla i Microsofts arbete genom att fånga upp lokala trender, som innebär att företaget kanske måste förändra produktstrategin i någon del för att passa den lokala marknaden, hävdar han.

Daniel Akenine jobbade senast i en roll som evangelist på Microsofts avdelning för utvecklarrelationer som rådgivare kring it-arkitektturfrågor mot stora företag. Han är också ordförande i föreningen för svenska it-arkitekter, IASA, där en stor del av Sveriges it-arkitekter är medlemmar.

Han började 2004 på Microsofts utvecklaravdelning, dit han kom från en roll som forskare inom neurovetenskap på Karolinska institutet. Under åren har han också hunnit med att grunda flera forskningsförtag inom it-branschen.

Ett tag var han också it-chef för vissa delar av Karolinska sjukhuset.