Dörren öppnas nu i Europa för mobilnätstandarden lte som kan ge abonnenterna 100 Mbit/s i överförings­kapacitet. 23 av 27 EU-länder i EUs policy-grupp RSC har beslutat att en Europaplan ska upprättas för att snabbt kunna införa mobilnäten i de viktiga frekvensbanden för de gamla analoga tv-näten.

– Alla dessa 23 EU-länder gör bedömningen att det behövs en gemensam plan i Europa för att bygga ut nya mobila bredbandsnät, säger Carl Jeding, ansvarig för frekvenspolitik på näringsdepartementet.

För Europas telekomindustri innebär detta politiska besked en viktig öppning. Särskilt för Ericsson, som satsar på att bli störst på lte.

– Vi anser att all harmonisering för nyttjande av frekvensbanden är bra, säger Jeanette Fridberg, ansvarig för marknadsföring av gsm, wcdma och lte på Ericsson.

– Vi ska erbjuda produkter för lte för frekvensbandet 790–862 MHz men vi har inte talat om när produkterna kommer.

I varje land blir det möjligt att införa upp till tre nya nationella mobila bredbandsnät som vart och ett får kapacitet att erbjuda 100 Mbit/s när väl de analoga tv-sändningarna har avslutats. Nya marknader värda flera hundra miljarder kronor öppnar sig.

I USA har nätoperatörerna nyligen köpt tv-frekvenser för cirka 100 miljarder kronor och de planerar att starta en utbyggnad av de nya mobilnäten, sannolikt från 2009, och den kostar uppskattningsvis ytterligare ett antal hundra miljarder kronor.

Den svenska regeringen var först i Europa med beslut i december 2007 att tv-frekvenserna ska få nyttjas för mobila bredbandsnät. I praktiken är Sverige beroende av att många andra länder i Europa slår in på samma spår. Nu finns stöd från 22 andra länder för den svenska strategin.

Sverige blir sannolikt först med nätutbyggnad enligt den harmoniserade utbyggnadsplanen. Närmast till hands ligger då utbyggnad med gsm-industrins nya mobila bredbandsstandard lte, enligt svenska experter.

RSCs beslut innebär att en för 48 länder gemensam kanalplan för fördelning av tv-frekvenserna och en så kallad spektrummask ska upprättas. Spektrummasken anger gränsvärden så att mobilnät i olika länder inte stör varandra.

Arbetet ska göras i rekordfart och vara klart sommaren 2009, enligt planerna. RSCs beslut ska formellt även godkännas av Europaparlamentet men det väntas bara bli en formalitet, enligt svenska bedömare.

Den nya Europaplanen utarbetas av organisationen Cept som svarar för frekvensfrågor. Cept har 48 medlemsländer och förutom EU ingår även det forna Sovjetunionen.

– Jag ser beslutet i RSC som ett viktigt genombrott för Sveriges linje. Förra året sade majoriteten av EUs medlemsländer nej till Sverige och Storbritannien när vi föreslog en reglering så att de länder som vill bygga ut snabbt i tv-bandet också ska kunna göra det, säger Carl Jeding.

Fakta

Av EUs 27 medlemsländer säger 23 ja till lte-satsningen. De har en betryggande majoritet i EUs beslutande organ. Belgien och Italien röstar nej medan Irland och Spanien avstår från att rösta.

Den 12 juni ska EUs ministerråd fatta beslut om en gemensam strategi för hur EU ska använda de frekvenser som frigörs när analog-tv avvecklas. Beslutet gäller frekvenser både för marknätets digital-tv och telekom­näten. Nu har 23 EU-länder givit ett första besked om gemensam utbyggnadsplan för mobila bredbandsnät.

Long term evolution – förkortat lte – är ett projekt för vidareutveckling av 3g-tekniken för mobiltelefoni. Målet är bland annat att öka överföringstakten till 100 Mbit/s. Long term evolution är ett projekt inom samarbetsgruppen 3gpp.