– Lte blir inte den dominerande standarden på många år, men det är viktigt att operatörerna nu enats kring en standard, säger Carl-Henric Svanberg.
– Vi investerar betydande belopp i den här tekniken.

Ericssons rapport över­raskade marknaden, vilket innebar att aktien, som gått kräftgång sedan vinstvarningen i oktober, rusade. Aktien gick upp med 18 procent och handlades runt 15 kronor, som en reaktion på rapporten.

Det är en mycket nöjd Ericsson-vd som kommenterar rapporten. Men trots att den var bättre än vad alla väntat sig vill inte Carl-Henric Svanberg ändra på den tidigare prognosen för mobil infrastruktur under 2008.

– Det här kvartalet var bättre än förväntat, men vi fortsätter planera för en platt marknad. Men det här kvartalet är ju ett tecken på att vi går i rätt riktning. Det mest positiva med kvartalet är den organiska tillväxten, säger han.

Den organiska tillväxten i oförändrade valutor var 9 procent. Ericsson redovisar en omsättning på 44,2 miljarder kronor för första kvartalet, att jämföra med 42,2 miljarder motsvarande period förra året.

Rörelseresultatet var 4,3 miljarder, att jämföra med förra årets 8,2 miljarder.
Försäljningen i Väst­europa går trögt, särskilt beroende på en nedgång i Storbritannien och fortsatta operatörskonsolideringar.

Nordamerika går upp starkt, precis som Indien och Kina.
Carl-Henric Svanberg ser en stark tillväxt inom mobilt bredband som enligt honom är ett mycket viktigt framtidsområde för den svenska telekomjätten.