Under slutet på förra veckan började budviljan mattas av. Vid denna tidnings pressläggning pendlade summan av de högsta buden kring 1,3 miljarder kronor. Då var det osäkert om auktionen skulle avslutas på fredagen.

Frekvensutrymmet som PTS just nu auktionerar ut är guld värt för 3g-operatörerna. Det kan bli en avgörande förutsättning för framtida möjligheter att erbjuda supersnabbt mobilt bredband, lte. Samtidigt är utrymmet intressant för nya aktörer som vill satsa på mobilt wimax.

Det rikstäckande frekvensutrymmet i 2,6 GHz-bandet som nu går under klubban är till och med större det radioutrymme PTS delade ut till 3g-operatörerna för åtta år sedan. Totalt säljs 190 Mhz uppdelade i ett stort rikstäckande frekvensblock i 1,9 GHz-bandet som lämpar sig bäst för mobilt wimax och 14 små 2 x 5 MHz-block i 2,6 GHz-bandet.

Det mesta är hemligt kring auktionen så länge budgivningen pågår, men ur PTS dagliga auktionsrapporter går det att utläsa en viss avmattning i auktionsbuden.
Det är okänt – även för auktionsdeltagarna – vilka aktörer förutom de befintliga 3g-operatörerna som deltar i budgivningen.

Fakta

Frekvenserna i den pågående auktionen kommer inte från det analoga tv-nätet men är väldigt viktiga för operatörernas satsning på framtidens mobila bredband, där de flesta är överens om att det är lte som gäller.
De låga frekvenserna från analog-tv-bandet är rena drömmen för operatörerna, eftersom de tillåter väldigt bra täckning. Det går att ge hela Sverige tillgång till lte med relativt små medel.

Frekvenserna som PTS nu auktionerar har betydligt sämre täckning och passar bäst för städer. I dessa är de däremot väldigt användbara eftersom de tillåter betydligt högre kapacitet – fler samtidiga användare och högre överföringskapacitet.