Som Computer Sweden tidigare berättat så är ABB i full färd med ett stort konsolideringsprojekt som bland annat innebär att bolaget standardiserar sina affärssystem på SAP.

Nu har ABB valt Capgemini för att införa affärssystem på fyra enheter inom ABB Sverige och konsultbolaget blir därmed huvudleverantör i projektet. Avtalet är värt 50 miljoner kronor.

Projektet startar redan i maj och ska vara avslutat under första kvartalet nästa år.