Silicon Alley Insider värdering av Facebook visar sig vara betydligt lägre än när Microsoft köpte in sig på 1,6 procent av företaget för 240 miljoner dollar. Det köpet skulle nämligen betyda ett sammanlagt värde om 15 miljarder för Facebook.

Listan innehåller andra kända bolag i Silicon Valley som Wikipedia på andra plats och 7 miljarder dollar samt det sociala nätverket Linkedin på åttonde plats med ett värde på 1,3 miljarder dollar.

Svenska Qliktech landar på en hedrande trettondeplats med ett värde om 850 miljoner dollar.