SAP och Microsoft slår sina soa-påsar ihop i ett nytt initativ som ska underlätta bankernas övergång till en tjänsteorienterad arkitektur, soa. Organisationen Banking Industry Architecture Network, BIAN, har sin bakgrund i samarbetet Industry Value Network, som startades av SAP för tre år sedan.

– Syftet var att förbereda oss och olika intressegrupper för soa och identifiera affärsbehov och tjänster, säger Anders Cronborn, ansvarig för bank och finans på SAP i Sverige.

Nu har SAP lämnat över ledningen för initiativet till medlemmarna, en ny agenda för samarbetet har satts och nya spelare tagits in. Bland dem Microsoft.

Förhoppningen är att soa-samarbetet ska få en bättre spridning i världen i allmänhet och i USA i synnerhet.

– Vi har samarbetat med Microsoft tidigare, men då har det mer handlat om olika produkter som spelat bra tillsammans. Det här är ett mer framåtriktat samarbete, säger Anders Cronborn.

Bland alliansens 17 medlemmar återfinns både stora banker och flera leverantörer. Tanken är att ta ett pragmatiskt grepp på soa, och utgå från affärsnyttan snarare än det tekniska. Det gäller framför allt att definiera vilka tjänster man ska börja med och göra gemensama prioriteringar.

– Man måste börja med sådant som betyder mycket, till exempel account origination, det vill säga vad som sker när ett konto öppnas, säger Anders Cronborn.

Han konstaterar att soa ofta är ett mycket större projekt än vad företagen räknat med och att det gäller att ta sig an införandet på ett intelligent sätt om man ska nå målen om effektivitet, kostnadsbesparingar och affärsnytta. Vaga och höga mål är sällan rätt utgångspunkt.

– Med det här kan bankerna se efter hand vad som går och inte går att göra, och undvika en massa fummel, säger Anders Cronborn.

Inga svenska banker finns med i alliansen. Men de finns ändå med på soa-tåget.

– Alla har soa-initiativ i sin it-strategi. Nordiska banker ligger som vanligt ganska långt framme, därmed inte sagt att de kommit speciellt långt, säger Anders Cronborn, som ser fram emot det nya samarbetet.

– Det är spännande. Vi vill med det här se till att vi inte blockar ut någon, om vi skulle leda det fanns det spelare som aldrig skulle gå med. Nu är det industrin som styr, vi sitter bara som rådgivare, och då har man kunnat ta in spelare som bankerna velat ha med, säger Anders Cronborn.