Sveriges bästa utvecklare - här är hela listan

Att bli rankad som Sveriges skarpaste utvecklare och arkitekt innebär att vara bäst i världen. Det säger Ivar Jacobson, med tillägget att han blir stum över förstaplaceringen. Men tunghäftan lossnar snabbt.

– Även om jag har gjort mycket så är Sverige ett mycket spännande land vad gäller utveckling. Svenskarna är bäst i världen på att konstruera system, säger Ivar Jacobson.

Själv är han högst delaktig i den processen. Både Tele­logic och Ericssons framgångar internationellt är delvis ett resultat av Ivar Jacobsons arbete. Och före sin tid, det var han.

– På Ericsson började vi använda komponentbaserad utveckling redan 1968. Men det blev en världsstandard först på 1990-talet när Microsoft återupptäckte sättet att utveckla, säger Ivar Jacobson.

Samma sak gäller för systemutvecklingsmodellen Rup, som Ivar Jacobson var en av de ledande personerna bakom. Utan Rup hade exempelvis inte den mycket populära lättrörliga systemutvecklingen funnits i dag.

Numera är det många som avskyr Rup, något Ivar Jacobson har förståelse för.

– Rup kräver massor av konsulttimmar, något som inte visade sig fungera i praktiken. Dessutom sålde Rational Rup som vilken produkt som helst, vilket bidrog till att det gick dåligt, säger Ivar Jacobson.

På tal om lättrörlig systemutveckling är Ivar Jacobson är mycket positivt inställd till metodiken, men menar att det är få saker i den som kan betraktas som nya. Det skulle i så fall vara den sociala biten.

– Det nya med agil utveckling är att bry sig om hur människor jobbar, hur de mår och så vidare. Det höjer dessutom produktiviteten, säger Ivar Jacobson.

Samtidigt finns det förstås brister i agil utveckling.
– I dag hävdar alla ut­veck­lare att de jobbar lättrörligt fast de kanske inte gör det fullt ut. De använder lättrörlighet som ursäkt för att inte ha en bra metod. Detta kan dra Agilerörelsen i smutsen, säger Ivar Jacobson.

Han är kritisk till att vissa utvecklare ser sig själva som artister. Han drar en parallell till konstnären El Greco som ombads laga ett hörn av en Michelangelomålning men tackade nej för att i stället erbjuda sig att måla om hela Sixtinska kapellet.

– 80 procent av en utvecklares tid går åt att till upprepa det hon eller han gjort tidigare. Väldigt lite tid spenderas på nyskapande och kreativt arbete, säger Ivar Jacobson.

Sveriges bästa utvecklare - här är hela listan

Läs mer om personerna i Teknikbloggen

Fakta

På listan över Sveriges skarpaste utvecklare och arkitekter hamnar de som...
…har en prestigelös och pragmatisk hållning till sitt arbete.
…som har stor erfarenhet och blivit rekommenderade av andra som är duktiga.
…som kan förklara kluriga problemställningar och kommunicera med omvärlden.

1968 började Ericsson använda komponentbaserad utveckling. En av de ansvariga för det var Ivar Jacobson.
Han tog även fram sdl, ett modelleringsspråk.
Ivar Jacobson har ett motto: Vad helst du företar dig så är du inte klar innan du har testat att du gjort det du vill göra.
1985 doktorerade Ivar Jacobson vid KTH med en avhandling om programspråk som innehöll grunderna till uml och en av de viktigaste delarna i Rup, användningsfall.