Nu har i stort sett alla börsnoterade it-konsultbolag rapporterat för första kvartalet. I flera av bolagen ökade vinsterna: Acando, Addnode, Connecta, Cybercom och Know IT slog alla fjolårets resultat.

Särskilt imponerar Cybercom med en vinstökning på 113 procent. Cybercom har gjort flera stora förvärv den senaste tiden, bland annat av finska Plenware, Nexus konsultverksamhet och AUsystems.

Även Addnode, Know IT och Acando visar upp rejäla vinstökningar. En handfull visar lägre vinst än förra året, bland dem uppköpsaktuella Sigma och Tietoenator.

Samtliga it-konsultbolag redovisar positiva rörelseresultat för det första kvartalet. Och de fortsätter att rekrytera kraftigt. Redan nämnda Cybercom har vuxit jämfört med fjolåret, bland annat genom förvärv. I dag sysselsätter det 1 865 personer, att jämföra med 508 för ett år sedan.

Det enda bolag som har färre anställda i dag är Modul 1 Data, som minskat personalstyrkan med fyra procent till 156 personer.

Totalt har de tio konsultbolag som rapporterat hittills nästan 17 procent fler anställda i dag än för ett år sedan. Det motsvarar en ökning med mer än 3 500 konsulter.

Trots vinstökningar och nyanställningar ser börsen i dag en väsentligt mörkare framtid för konsulterna än vid samma tid i fjol.

Cybercom är det enda bolag som börsen har värderat upp jämfört med motsvarande period förra året. I dag får man betala 16 gånger den förväntade årsvinsten per aktie, alltså p/e-tal 16, mot 13 gånger vid samma tid i fjol.

Resten av fältet har börsen värderat ned. Den välskötta vinstmaskinen HiQ värderas till p/e-tal 12, mot 15 i fjol. Connecta har värderats ned från p/e 18 till 10.

De lägre värderingarna gör att det blivit väsentligt lättare för investerare utanför börsen att räkna hem utköp av konsulterna.
It-entreprenören Dan Olofsson erbjuder sig att köpa ut sin skapelse Sigma. Och riskkapitalbolaget Nordic Capital har lagt ett bud på Tietoenator. Sigma har tappat 42 procent i börsvärde till 594 miljoner och Tietoenator har tappat 55 procent till drygt 2 miljarder kronor.

Om konsulterna, trots den väntade konjunkturavmattningen fortsätter att leverera vinster på dagens nivåer, och börsen inte värderar upp dem, blir utköpen fler.

Försäljningsmässigt har året börjat starkt för de börsnoterade it-konsulterna. Källa: Företagens delårsrapporter.


Omsättning Q1 2008 (Mkr)
Ändring från Q1 2007 (procent) Rörelseresultat Q1 2008 (Mkr) Ändring från Q1 2007 (procent)
Acando 409 27 39 34
Addnode 251 32 24,5 50
Connecta 200 8 27 17
Cybercom 466 186 44,4 113
Enea 219 8 18,7 4
HiQ 286 21 45,7 -10
Know IT 312 29 37,4 30
LBI 355 4 33,2 -22
Modul 1 Data 50 10 3,9 -13
Sigma 366 0 23,7 -30
Tietoenator 4 373 6 230 -29