Trots att han i tidiga förhör har gjort vissa medgivanden har Linköpingsbon genom hela rättegången nekat till brott. I dag dömdes han till villkorlig dom och 40 dagsböter.

I rätten har han försvarat sig med att flera datorer kan ha varit uppkopplade via hans bredband. Han har uppgett att han i hemmet har både trådbunden och trådlös uppkoppling. Vännernas datorer ska då mot internet haft samma ip-adress och misstagits för att vara hans dator. Men det argumentet avfärdar tingsrätten. Detta eftersom uppgifter ”inte konkretiserats”.

”Och inte vid något av de polisförhör som hållits med honom har han ens antytt att det skulle ha funnits andra personers datorer som varit uppkopplade till internet via hans router. Tingsrätten lämnar därför hans påstående härvidlag utan avseende”, står det att läsa i domen.

Försvaret har vid rättegången kallat in André Rickardsson från it-säkerhetsföretaget Bitsec som expertvittne. Han har bland annat pekat på osäkerheten kring de tidsangivelser som åtalet bygger på och menar att det inte är säkert att rätt person har knutits till ip-adressen. Antipiratbyråns egen utredare intygar dock att han ”kontrollerade tidsangivelserna med Microsofts egen tidsserver och andra klockor”.

Det, i kombination med att flera tidsangivelser har rapporterats, räckte för att tingsrätten skulle avfärda argumentet. Någon risk för att fel abonnent har angetts finns inte, skriver tingsrätten i domen.

Inte heller argumentet att flera personer har suttit vid 31-åringens dator och därmed kan ha begått brottet tror tingsrätten på. Uppgifterna har inte konkretiserats tillräckligt.

Att mannen har arbetat med programmering i flera år är till hans nackdel i tingsrättens bedömning.

”[31-åringen] har enligt vad han själv uppgett arbetat med bland annat dataprogrammering i flera år och därvid även använt sig av de fildelningsprogram som var installerade i hans datorutrustning. Tingsrätten finner det därför utrett att hans förfarande har inneburit att han, utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna, uppsåtligen vidtagit åtgärder som inneburit intrång i den till verken knuta upphovsrätten.”

Själv har han uppgett att han har använt fildelningsprogrammet DC++ för att lagligt föra över stora filer i sitt arbete.