Den fällande domen är ”principiellt viktig”, menar skivindustrins branschorganisation Ifpi. Måndagens beslut i tingsrätten är det första som leder till att en fildelare döms till villkorlig dom och inte bara böter.

– Målet kan ses som något av en manual för hur bevisvärdering i den här typen av mål kan göras, säger Peter Danowsky, advokaten som företrädde Ifpi i rätten i ett uttalande.

– Det skickar en viktig signal till alla som tar alltför lättvindigt på den här sortens olagligheter, fortsätter han.

Ifpi har tillsammans med Antipiratbyrån valt ut ett större antal filmer och musikfiler än i tidigare fall, då de åtalade har dömts till dagsböter.

André Rickardsson, säkerhetskonsult på Bitsec och försvarets expertvittne, är besviken över domen. Han menar att Linköpings tingsrätt helt bortser från en tidigare dom i högre instans. I oktober 2006 blev en då 29-årig man i Västerås friad i det så kallade Hip hip hora-målet i brist på bevis.

– Tingsrätten avfärdar helt hovrättens dom och gör gällande att den inte behöver bevisa att just han har gjort filmerna och musiken tillgängliga.

Det innebär ett helt nytt läge för vem som har ansvar för vad som görs med en dator, menar André Rickardsson.

– Det innebär alltså ett ägaransvar för datorn och dess innehåll, säger han.

Tingsrätten avfärdar på samtliga punkter försvarets invändningar om att andra personer kan ha använt 31-åringens dator eller uppkoppling samt att det finns tveksamheter i tidsangivelserna.

– Han blev dömd i stort sett på uppgifterna från Antipiratbyrån och Ifpi, säger André Rickardsson.