När vänsterpartiet nyligen bjöd in till seminariet "Vem hotar vår säkerhet" var det en bred samling av politiker, debattörer, ämbetsmän och organisationer som var mycket kritisk till förslaget till direktiv om lagring av data- och telefontrafik.

Moderatorn Jonas Sjöstedt målade upp bilden av ett allt kraftfullare rättsligt samarbete i EU där bakgrunden är terrorattentaten i New York, Madrid och London.
- Förslaget om lagring av trafikdata är helt oproportionellt i förhållande till syftet och det strider mot Europakonventions artikel om rätt till förtrolig korrespondens, säger Jonas Sjöstedt.

Han har fått en ovanlig allierad i EU-parlamentarikern Charlotte Cederschiöld, m, som är mycket kritisk till att datalagringsförslaget tagits fram på 2,5 månader, när det skulle behövas ordentliga principiella diskussioner om var gränserna går mellan den personliga integriteten och effektiv brottsbekämpning.
- Ska vi dra ner på de mänskliga rättigheterna? Som det ser ut nu kommer direktivet att utnyttjas till att döma ut fyra års fängelse för fildelning, säger Charlotte Cederschiöld.

"Polisen behöver verktyg"
Britta Leijon, s, som är vice ordförande i justitieutskottet i riksdagen försvarade förslaget.
- Polisen behöver nya verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vi kan inte sitta med armarna i kors och lämna walkover för brottslingarna, säger Britta Leijon.

Advokatförbundets ordförande Anne Ramberg var inte imponerad av argumenten:
- Talet om internationell brottslighet är hotbilder som är svåra att syna. Polisen behöver faktiskt inte utnyttja alla nya tekniska hjälpmedel som finns.

Urban Lindstedt

Fakta

  • EUs justitie- och inrikesministrar beslutade den 2 november om ett direktiv som reglerar lagring av trafikdata.
  • Direktivet gäller lagring av uppgifter om fast telefoni, mobiltelefoni, e-post, sms och ip-telefoni.
  • Uppgifterna som ska sparas är vem som ringt vem, när och hur länge. Operatörerna blir skyldig att spara uppgifterna i 6-24 månader.
  • Polisen ska kunna begära ut uppgifterna vid misstanke om allvarliga brott.
  • Tisdagen den 13 december ska Europaparlamentet rösta om förslaget, men säger parlamentet nej kan ministerrådet göra om direktivet till ett så kallat rambeslut och sedan rösta igenom förslaget.
  • Förslaget stöds i Sveriges riksdag av socialdemokraterna, kristdemokraterna och folkpartiet.
  • Kampanjsajten mot förslaget finns på: www.stoppa-storebror.se