Tjänsten lanserades i Ryssland, USA och ett antal Europeiska länder förra året. Nu har turen kommit till Sverige.

Erbjudandet innebär inte en heltäckande säkerhetslösning, utan är inriktad på att skydda företaget från hot på internet.

– Företaget som använder vår tjänst måste dessutom ha skydd för sina klienter och för sitt nätverk. Mjukvaran de behöver för det kan de antingen köpa från oss eller från någon annan leverantör. Anledningen till att vi inte erbjuder även de här delarna som tjänst är att vi inte har sett någon stor efterfrågan på det hos kunderna, säger Günter Fuhrmann, ansvarig för säkerhet som tjänst på den europeiska delen av Kaspersky.

Tjänsten består av tre delar: skydd från hot som kommer via e-post, webben samt via snabbmeddelanden.

– Idag har de flesta av våra kunder bara e-postdelen, säger Günter Fuhrmann.

Tjänsten fungerar så att företagets e-post slussas genom något av Kasperskys datacenter.

– Vi rensar bort spam, virus och andra säkerhetshot innan e-posten när företaget, säger Günter Fuhrmann.

Han menar att en stor fördel med att rensa bort den oönskade e-posten i Kasperskys datacenter istället för vid företagets gateway är att spam tar upp mycket bandbredd.

Den del av tjänsten som skyddar mot hot som kommer via webben fungerar på liknande sätt som e-postskyddet.

– Istället för att e-posten går genom oss så går företagets webbtrafik genom oss, säger Günter Fuhrmann.

– Vi ser ett ökat intresse för den tjänsten. Allt fler säkerhetshot kommer via webben, säger Ronald Binnerstedt, produktspecialist på Kaspersky.

Hur påverkas prestandan?

– När det gäller e-posttjänsten så garanterar vi att leverera inom 30 sekunder. När du använder webbtjänsten är vi så snabba att du inte märker någon skillnad, säger Günter Fuhrmann.

Fakta

Kasperskys säkerhet som tjänst finns tillgänglig i Sverige från och med maj. Kostnaden beror på antalet användare och servicenivå.

Exempelvis kostar e-postskyddet 243 kronor per användare och år för ett företag med 100 anställda.

Kaspersky grundades i Ryssland 1997. I dag finns dotterbolag i ett flertal länder runt om i världen. Antalet anställda ligger runt 900 personer.

Förra året öppnade Kaspersky ett lokalkontor i Sverige.