Förändringen gäller dotterbolagen Nic-se, som hanterar för övervakning och drift av se-domänen, samt konferensbolaget IIS Service. Båda drivs av II-stiftelsen.

Skälet till beslutet är en ny lag om tillsyn av se-domänerna, som träder i kraft till sommaren. Lagen gör att det i slutändan blir II-stiftelsen som får ansvar för all verksamhet, även den som sker i dotterbolagen.
– Vi samlar alla verksamheter som tidigare skett i olika dotterbolag under II-stiftelsen.

De tidigare skälen att hålla isär bolagen finns inte längre. I övrigt påverkas verksamheten inte alls, säger Patrik Lindén, informationsansvarig på II-stiftelsen.

Ett annat skäl till omorganisationen är den snabba tillväxten i domännamn, uppger Patrik Lindén.
– II-stiftelsen bildades i slutet av 90-talet. Då var det svårt att se hur stor verksamheten skulle bli. Till årsskiftet räknar vi med att hantera mer än 400 000 domännamn. Hanteringen är så stor att det inte finns skäl att hålla isär II-stiftelsen och Nic-se, säger Patrik Lindén.

Innebär inte det här att er kontroll över se-domänen ökar?
– Både ja och nej. Ja, eftersom domänhanteringen nu sker direkt via II-stiftelsen. Nej, eftersom vi får en enklare och mer överblickbar organisation, samt att post- och telestyrelsen blir ny tillsynsmyndighet från halvårsskiftet.

Chef för II-stiftelsen blir Staffan Hagnell, tidigare projektledare och vd för IIS Service. Nic-Se:s nuvarande vd Per-Olof Josefsson blir i stället operativ chef. I samma veva lämnar II-stiftelsens generalsekreterare Olof Hallström verksamheten.

Besluten togs av II-stiftelsens styrelse igår.