Samtidigt som vi diskuterar mobiltäckning i glesbygden arbetar forskare på att ge täckning i husets alla skrymslen.
Med den trådlösa infrastrukturen ska vi inte bara kunna ringa utan också ta pulsen och avläsa den på mobiltelefonen.

Det behövs därför finkorning trådlös teknik som kan överföra data på korta avstånd med låg effektförbrukning.

Gärna stora datamängder på korta avstånd med låg effektförbrukning. Vi vill ju inte bara överföra pulsen, utan också tv-program.

En forskningsgrupp som arbetar med sådana frågor är Lundbaserade Center for high speed wireless communication, HSWC.

Målet är, som det så anspråkslöst heter, forskning i världsklass, och forskningsresultaten ska över­föras till industrin på ett tidigt stadium.

På HSWCs konferens i Arild i Skåne nyligen träffade CS två av företagsrepresentanterna i centrets ledning, Amer Hassan från Microsoft i Redmond och Bengt-Arne Molin från Sony Ericsson.

Bengt-Arne Molin är chef för forskning och utveckling på Sony Ericsson i Lund, och Amer Hassans visitkort pryds av titeln Architect Windows networking ecosystem.

Microsoft gör, till skillnad från Sony Ericsson, inga produkter med trådlös teknik, men forskningsfältet är ändå centralt för företaget.

– Microsoft är teknikagnostiskt, säger Amer Hassan.

– Vi bryr oss inte om vilken trådlös teknik som används. Vi vill bara att den ska fungera ihop med våra produkter. Man ska kunna synka Outlook utan att det blir avbrott. Därför vill vi vara med i utvecklingen på ett så tidigt stadium som möjligt, innan standarden sätts.

Det finns tre trådlösa tekniker som kan bli verklighet inom några år: ultrabredband, femtoceller och mjukvarudefinierad radio.

Ultrabredband, oftast kallat uwb efter engelska ultra wideband, är en radioteknik som inte liknar något vi är vana vid.
På bråkdelen av en sekund kan en stor datamängd överföras på ett helt sjok av frekvenser.

I vanlig radioöverföring skickar man en etta eller nolla i taget på en och samma frekvens.

Uwb använder många frekvenser, som en regnbåge, och sprider ut ettorna och nollorna över frekvenserna så att allt kan sändas på en gång.

– Det finns regleringsmässiga problem med uwb, berättar Bengt-Arne Molin.

– Den sänder över ett brett spektrum, och en del av frekvenserna är reserverade för andra ändamål. Man får helt enkelt hoppa över de frekvenserna.

– Men problemet är inte så mycket att uwb, som sänder med mycket låg effekt, stör andra frekvenser, utan att uwb är så lättstört.

Uwb ska integreras med bluetooth och väntas bli användbart just för synkning, alltså för att se till att mobiltelefonens kalender och adressbok stämmer med den som finns i datorn.

Femtoceller är 3g-basstationer för inomhusbruk. Ja, du läste rätt. Det är inget för dig som oroar dig för strålning.

Du kan skaffa en femtocell att ha hemma i bostaden, och du kopplar den till din bredbandsanslutning. När du är hemma ansluts din mobiltelefon – eller din mobilsurfande dator – till femtocellen.

Tanken är att det ska minska belastningen på 3g-nätet, ge bättre täckning för användarna och snabbare anslutning – det är ju fast lina större delen av vägen. Femtoceller används redan på sina ställen i USA.

Mjukvarudefinierad radio är svaret på en fråga som många mobilägare ställer sig. Varför måste jag ha tre eller fyra radiomottagare i samma skal: mobiltelefoni, bluetooth, wi-fi, fm-radio?

Går det inte att bygga en radio som hanterar alla sorters radiotrafik?

Svaret är jo, det går, men det är inte enkelt. Än så länge blir det billigare att bygga separata kretsar för varje typ av radio.
Tillämpningar av snabbt trådlöst bredband som diskuteras inom HSWC är bland annat trådlös rösttelefoni, trådlös överföring av tv-program i bostaden och betalningar från mobiltelefon.

Det finns i dag teknisk möjlighet att överföra en gigabit per sekund. Ett mål är att höja, helst fördubbla, datatakten i förhållande till radiofrekvensen.

Fakta

HSWC i Lund är ett samarbete mellan Lunds universitet, Chalmers, Stiftelsen för strategisk forskning och flera företag. Det grundades 2006 med finansiering från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och leds av professor John B Anderson i Lund.

Målet är att framställa forskning i världsklass om trådlös dataöverföring i hög takt.

Forskningsresultaten ska göras tillgängliga för industri och utbildning.