KK-stiftelsen arbetar hela tiden utifrån lärandeperspektivet. KK står för kunskap och kompetensutveckling, säger Stig Roland Rask, programansvarig för för forskningsprogram om Lärande och it och om unga nätkulturer.

Han relaterar bakåt till de satsningar på it i skolorna och lärarutbildningen som KK-stiftelsen varit delaktig i.

– Att ta reda på mer om vad de unga gör på nätet är en fortsättning. Vi har mycket att lära om vi förstår de drivkrafter som finns och hur sammanhangen ser ut, säger han.

Han framhåller att inte minst närings­livet kan lära sig mycket av att få en ökad förståelse för och en djupare analys av unga nätkulturer.

– Titta exempelvis på H & M som är en av de största grupperna på svenska Facebook, säger han.

– Och alla ideella organistioner och politiska partier kan lära sig något av att 15-årige Anton Abele på sex dagar lyckades få ihop en stor manifestation mot gatuvåldet via Facebook, säger han och tillägger lite syrligt:

– Det är för övrigt en av de få gånger som en ung persons koppling till internet utmålats som något positivt.

Sedan drygt ett år bloggar Stig Roland Rask om unga nätkulturer i KK-stiftelsens regi. Men även om det är hans jobb är det uppenbart att engagemanget är djupt och äkta.

– När jag en gång började här var det just för att jag gick igång på mötet mellan den nya tekniken och skolan. Man ska komma ihåg att den dagen en dator kopplades upp mot internet i skolan var det en ganska dramatisk händelse. Plötsligt hade inte lärarna och skolbibliotekarien full kontroll på allt material som användes – skolans väggar mot omvärlden revs och allt kom in.

Hur skolan ska hantera detta – ja, det är egentligen en process som fortfarande pågår.

– Ja, och det kommer den att fortsätta att göra eftersom det nu sker en ständig förändring.

– För tio år sedan var eleverna glada bara det fanns uppkopplade datorer i skolan, ögonen tindrade. I dag kommer de med en otrolig datorvana och är bärare av ett helt kulturellt mönster. Och det måste skolan lära sig förstå.

Han är noggrann med att understryka att det inte nödvändigtvis betyder att skolan måste göra som ungdomarna.

– Men det går att utnyttja en hel del av det, även av lärare som inte är så it-kunniga.

Både i sin blogg och som föreläsare ute i skolorna försöker Stig Roland Rask nyansera debatten om den nya digitala kulturen.

– Det finns ett väldigt sug efter föreläsare om barn och internet ute i föräldragrupper. Det finns också somliga som åker runt och skrämmer upp föräldrarna rejält – men de har ett oerhört lätt jobb, måste jag säga.

I stället för att förmedla skräck vill han få vuxenvärlden att se vad de unga faktiskt gör.

– I vår bild av det goda föräldra­skapet ingår att vi följer med på fotboll, dans eller vad det nu kan vara. Men få föräldrar följer med sina barn ut på Bilddagboken eller World of Warcraft.

– Det vore bra om det också blev naturligt, det skulle öka kunskapen och ge dem möjlighet att sätta regler på rätt sätt.

Fakta

Stig Roland Rask har arbetat på KK-stiftelsen sedan slutet av 1990-talet. Innan dess arbetade han som högstadielärare i Lidköping.
I dag är han programansvarig för för forskningsprogram om Lärande och it och om unga nätkulturer.
KK-stiftelsen har också gett ut skriften Unga nätkulturer och satsar 15 miljoner kronor i ett forskningsprogram med samma namn. Det drar igång i juni.