Justitieminister Thomas Bodström driver frågan om trafikdatalagring hårt i EU:s ministerråd. Anledningen är att Europol, Säpo, med flera anser sig har mycket stor nytta av uppgifterna när grova brott ska utredas. Idag lagras informationen för faktureringsändamål i 3-6 månader, vilket anses vara för kort tid.

Idag debatteras frågan i EU-parlamentet och imorgon klockan 11.30 sker en omröstning.

Parlamentets justitieutskott, Libe, lade tidigare under hösten fram ett eget förslag som är betydligt mjukare än rådets. Men rådet har lyckats lobba för sitt förslag så pass väl att de två stora grupperingarna i parlamentet, den konservativa och den socialistiska, nu har fått fram ett förslag som i mycket påminner om rådets egna, hårdare linje.

I röstningsordningen ligger det tuffare förslaget före Libe-utskottets förslag. Om det första röstas igenom kommer ingen omröstning av det andra att ske. Därför verkar det sannolikt att rådet kommer att få sin vilja igenom.

Samtidigt är många av de svenska ledamöterna starkt kritiska till rådets förslag, som anses dyrt för operatörerna och alltför integritetskränkande. Moderaterna och vänsterpartiet kommer till exempel att rösta emot.

Många klagar också på att informationen är för dålig, inte minst från det svenska justitiedepartementet. Enligt det tuffare parlamentsförslaget ska data lagras i minst sex månader, som mest i två år. Kommissionen ska dock kunna godkänna särskilda undantag som möjliggör lagring i ännu längre tid.

Kravet för att få ut uppgifterna ska vara att det är ett brott som ger minst två års fängelse.