Genom verktyget Sas for sustainability management ska det vara möjligt att skaffa sig bättre koll på de egna utsläppen och energikonsumtionen. Dessutom får kunderna hjälp av ett tio år gammalt ramverk, Global Reporting Initiative, som går ut på att mäta sociala, mijlömässiga och ekonomiska effekter.

– Projektet kom igång i höstas när det stod klart att många telekomföretag har svårt att mäta vilka effekter på koldioxidutsläppen deras verksamhet har, berättar Alyssa Farrell, marknadschef för grön it på Sas Institute till IDG News.

Hennes egen roll är just skapad utifrån detta behov. Ofta är verksamhet som påverkar miljön negativt även kostsam för företagen.

Som grund för det nya verktyget, används programmet Activity-Based Management, som SAs Insitute förvärvade genom köpet av företaget ABC Technologies. Produkten använder sig av plattformen Sas Intelligence, som bland annat kan analysera serverkapacitet för att förbättra schemaläggning av jobb i en organisation.

Aaron Hay är analytiker på Research Group och har specialiserat sig på grön it, Han tror att Sas nya verktyg kan vara till hjälp för många företag. Den stora svårigheten i dag är inte bristen på data, utan bristen på bra nyckeltal och modeller för att mäta miljöeffekter.

– Även om du har analysverktyg tillgängliga är de bara en del av beslutet. Verktygen visar ju inte hur det egna företaget ska bedrivas på ett optimalt sätt, säger han.