Kvalitetsutveckla med Sharepoint 2007 är namnet på Rolf Granlunds nya bok som ska vara en blandning av egna erfarenheter efter ett långt liv som konsult samt idéer som han prövat i verkligheten.

Rolf Granlund är sedan årsskiftet konsult i eget bolag men kommer närmast från Computer Sciences Corporation, ett av världens största företag inom drift och support av it-system.

– Syftet med boken är att fungera som en tankeväckare kring hur Sharepoint 2007 kan fungera i ett större företag. En inspiration och första guide till hur man med hjälp av Sharepoint vrider om den interna informationshanteringen till det bättre med en effektivare organisation som ett kommande resultat, säger Rolf Granlund.

Han betonar att boken vänder sig till dem som vill ha en första inblick i vad Sharepoint 2007 är och vad företaget får ut av ett införande av Microsofts plattform.

– En viktig slutsats i boken är definitionen av originalprincipen som pekar ut inriktiningen att förändra dagens metod med överfyllda inboxar i företagens mejlsystem till att helt sluta skicka bilagor i mejl internt inom företaget.

Kvalitetsutveckla med Sharepoint 2007 kostar cirka 260 kronor och presenteras på rigit.se.