– De två företagen har en likartad kultur och har samarbetat tidigare, vilket gör möjligheterna till en nära relation större, säger han till Financial Times. Nyligen avslutade företagen ett tvåveckorstest, där Google försett Yahoos sökmotorer med annonser.

Företagen kan skapa upp till en miljard dollar i kassaflöden, via en sådan allians, uppger analytiker på Wall Street, enligt Financial Times. Enligt Eric Schmidt, vd för Google har testet varit lyckat, vilket utgör en bra grogrund för fortsatta samtal.

Frågar man Steve Ballmer, vd för Microsoft som nyligen dragit tillbaka ett bud på Yahoo, är dock en allians till nackdel för Yahoo, eftersom det minskar valmöjligheterna för annonsörer. Han antyder även att Microsoft kommer att försöka ta myndigheterna till hjälp för att försöka blockera en sådan allians.

Googles ledning vill inte kommentera eventuella konkurrensbegränsande effekter av en allians, som innebär att de två största företagen på sökmotorer samarbetar. Men han antyder att om en sådan allians äger rum, så har frågan behandlats av företagen.

Företagen har diskuterat begränsningar av alliansen till de områden inom sökningar där Google har störst konkurrensfördelar. Vidare uppger Sergey Brin att Google vid sina allianser inte har för avsikt att låsa in sina partner, utan vill låta dem vara fria att utnyttja andra nätverksresurser.