Föda information? Det är engelska ”feed” som spökar. Inte i betydelsen ’ge näring’ (i bokstavlig eller bildlig betydelse), utan i betydelsen ’mata in’. Jag har sett ”föda” för ”feed” på andra ställen, och då menar jag inte ”föda kreaturen”.

Det är inget att diskutera. Denna användning av ”föda” är fel.

Nu invänder kanske någon att ”föda” kan tolkas i bildlig bemärkelse. Man ger näring åt Wikimediaprojekten genom att lägga in mer information.

Det håller inte. Att ”föda information” skulle i så fall betyda att man ger näring åt informationen, inte att man använder information som näring åt Wikimedia. (Wikimedia är ingen felstavning, men jag går inte in på förhållandet mellan Wikimedia och Wikipedia.)

Det traditionella svenska ordet för ”feed” i denna betydelse är ”mata”, ”mata in”. Felet med ordet är att det låter grottekvarn. Som om vi matade in data i våra datorer som om det var trädstammar i ett sågverk. Som om vi betjänade en maskin.
Sådan traditionell datainmatning – när någon läser text från ett papper och skriver in den i ett datasystem – har blivit rätt ovanlig

Vi sitter inte längre vid våra tangentbord och matar in. Inte föder vi heller. Vi skriver.

Om vi arbetar med Wikipedia kan vi säga att vi lägger till information eller bidrar med information. Eller att vi skriver i Wikipedia.

Att ordet föda också används i betydelsen ’sätta barn till världen’ verkar vara en egenhet för de nordiska språken. Ursprungligen betydde det bara ’ge näring åt’, som engelska ”feed”. Det är en intressant betydelse­glidning.

Ordet feed används också på engelska i uttrycket ”rss feed”. Jag har länge letat efter alternativ till den vanligaste översättningen ”rss-flöde”, men nu har jag gett upp. Det får heta rss-flöde.

Rss är, som de flesta CS-läsare säkert vet, ett sätt att snabbt hålla koll på webbsidor. I stället för att ladda ner hela webbsidan och leta efter ändringar kan man få de senaste ändringarna i koncis form. Man ser snabbt om det har kommit något nytt.

Förkortningen rss stod från början för ”rich site summary”, men uttyds numera ”really simple syndication”. Det speglar hur webben har förändrats. Vi har fått ett ekosystem av bloggar som använder varandra som nyhetsbyråer.

Bloggformatet, där man lägger det senaste överst, är som gjort för rss.

Min invändning mot ordet rss-flöde var att ”flöde” för tankarna till något kontinuerligt – något flödande. Rss är ju mer stötvis. Matning skulle ha varit ett bättre ord.

Om jag ska vara petig är engelska ”rss feed” missvisande. Nya poster på bloggarna matas inte ut till mottagarna, utan det är mottagarna som hämtar det nya.

Visserligen sker detta ofta automatiskt – användaren har ett program som anropar de bloggar som användaren har valt och frågar efter nyheter – men det är inte push utan pull.

Det spelar inte så stor roll. Bara jag slipper rss-föda.