Teliasonera håller inte kostnadsorienterade priser på samtrafik i det fasta telenätet. Det säger PTS som kräver att Teliasonera sänker priserna med i genomsnitt 10 procent.

PTS menar att priserna ska baseras på den så kallade hybridmodellen, en beräkningsmodell som PTS använder för att bestämma kostnadsorienterade priser. Enligt denna modell överstiger Teliasoneras prissättning det som PTS anser vara en kostnadsorienterad nivå.

Teliasonera ska sänka priserna senast den 8 juni, annars väntar ett föreläggande som kan komma att förenas med böter.

Samtrafikpriset är den avgift som operatörer betalar till varandra för att trafikera varandras nät. Teliasonera är enligt ett PTS-beslut från 2004 skyldigt att tillämpa kostnadsorienterade priser, det vill säga priser som baserar sig på företagets kostnader samt en rimlig avkastning. Detta eftersom bolaget har ett betydande inflytande på marknaden för samtrafik i fasta nät och kontrollerar det nät som når flest abonnenter.