År 2006 skrev Don Tapscott och Anthony Williams boken Wiki­nomics – How Mass Collaboration Changes Everything (Penguin Group). Den handlar om webben 2.0 och är fortfarande en storsäljare. Författarna har nu skrivit två nya kapitel med tips om hur företagen kan arbeta med massamarbete.

Don Tapscott, vd på Toronto­baserade New Paradigm, talade nyligen med IDG News om behovet av ökat samarbete i företagsvärlden. I boken beskriver han hur gruvföretaget Goldcorp använder öppen källkods-tänkande för att stöda samarbete med geologer i syfte att identifiera möjliga gruvor. Han beskriver flera saker som kan vara bromsklossar i en satsning på tekniken.

– Största hindret är att vi är för rädda för det vi inte förstår. Men om en chef har bestämt sig för att gå in och redigera en Wikipedia-sida har han sannolikt lagt en del tid på Facebook eller taggat foton på Flickr, säger Don Tapscott.
Annars kan han inte ha en aning om varför den nya webben skulle vara annorlunda nu än under dotcom­eran.

Ändå tror de flesta att webben är sajter, klickningar och sid­visningar. Men så såg internet ut för tolv år sedan, anser han.

– Vi har bannlyst begreppet webbplatser inom New Paradigm och talar om gemenskaper, communities, i stället. En annan missuppfattning är att sociala nätverk bara går ut på att knyta band online, att skapa trädgårdsgemenskaper eller lägga ut videor på Youtube.

– Allt detta fanns 2006. Nu gäller nya förhållanden. En enorm förändring sker i hur företagen kan skapa varor och tjänster och skapa innovation. Det är ingen överdrift att säga att den här förändringen är den största under det senaste årtiondet, säger Don Tapscott.

Många principer i Wikinomics är dock inte helt intuitiva. En konventionell visdom som länge har gällt är att ett företag som vill vinstmaximera måste följa vissa regler. Skydda sin egendom, konkurrera med andra och sluta sig mot omvärlden.
Tvärtom gäller nu att ge bort intellektuell egendom, samarbete och att öppna företagen. Ett exempel är att IBM ger bort hundratals miljoner dollar av sin intellektuella egendom ihop med Linux. Ett av de smartaste affärsdragen under detta årtionde, enligt Don Tapscott.

De nya kapitlen i Wikinomics handlar framför allt om hur företagen ska utveckla sig i framtiden. Samtidigt som det lanseras ny teknik som wikier, bloggar, sociala nätverk, taggar och rss inom företagen, kommer mängder av ny, välutbildad arbetskraft ut från universiteten. De är vana vid att ha informationen lättillgänglig.

– Varför inte satsa på dem i stället för att banka huvudet i väggen med någon som anser att Facebook bör bannlysas? Det är bisarrt. Företagen gör precis tvärtemot vad de borde göra. Ungefär samma sak som många gjorde med direktmeddelanden för fem år sedan, säger Don Tapscott.
Massamarbete har spelat en viktig roll i exempelvis läkemedels­industrin, där konkurrensen ändå är hård mellan bolagen.

– Inom bioteknik har vi Human Genome Project, där många delar med sig av sin intellektuella egendom så att en gemensam flod lyfter alla båtar. Inom läkemedel finns även denna kamp om intellektuell egendom, med droger och juridiska strider.

– Det är verkligen Yin och Yang samtidigt, det som pågår. Läke­medelsindustrin verkar gå vidare med konceptet att dela på egendomen. Men den har ännu inte tagit nästa steg mot massamarbete. Vilka möjligheter innebär inte webben där?

Han tror inte att cheferna på sikt kan behålla sin cyniska inställning till att dela information. I stället för att göra all forskning och utveckling själva och skapa produkter genom mass­medier, blir det möjligt att samarbeta med andra genom hela processer.

– Du kan dela din intellektuella egendom med konkurrenterna och i slutänden kan du skapa marknadsplatser för idéer, så kallade ide­agoras. De är ett utmärkt exempel på hur en bransch kan omvandla sig genom att använda denna mer öppna affärsmodell.

Don tapscott lyfter fram flera saker som företagen bör tänka på:

– Utgångspunkten bör inte vara ”hur ska vi skydda vår intellektuella egendom?”. Den bör vara ”hur skapar vi innovation?”. IBM behöver inte äga sitt primära operativsystem, som numera är Linux.

– Alla företag behöver en portfölj av intellektuell egendom, där vissa delar skyddas, andra delas i före­tagets affärsnätverk och ytterligare andra blir allmän egendom, ungefär som bioteknikföretagen har agerat kring Human Genome Project.

– Om du använder skyddet för att undanhålla din intellektuella egendom från början, hamnar du i samma situation som i musikindustrin och får dina affärer utplånade. Den bransch som gav oss Elvis och Beatles stämmer numera sina kunder och är på väg att kollapsa, säger Don Tapscott.

Fakta

Don Tapscott är en kanadensisk affärsstrateg och författare som har specialiserat sig på teknikens roll för affärer och samhälle och hur teknikutvecklingen påverkar företagsorganisationen.

Han är styrelseordförande
i tankesmedjan New Paradigm som grundades 1993 och adjungerad professor vid Joseph L Rotman School of Management som hör till University of Toronto.

I dagarna utkom den utökade upplagan av boken Wikinomics – How Mass Collaboration Changes Everything som han skrivit tillsammans med Anthony D Williams.