I fortsättningen ska program som bygger på öppen källkod bedömas på samma grunder som proprietära produkter när Verva upphandlar statliga ramavtal. Det viktiga är vilken mjukvara som ger mest för pengarna. Syftet med policyn är att sprida användningen av öppen källkod i staten och därmed spara skattepengar och öka kvaliteten i statens system.

– Öppna program ökar återanvändningen i statsförvaltningen. Många myndigheter har likartade behov och då är det bra att kunna återanvända kod och funktioner, säger Jenny Birkestad, chef för enheten för utvecklingsstöd på Verva.

För första gången slår Verva fast en inriktning för statens arbete med öppen källkod, något som efterfrågats länge. Verva ser öppen källkod som ett sätt att främja konkurrensen och understryker vikten av att komma bort från inlåsningar och beroendet av enskilda leverantörer.

– En nyttig bieffekt är att man kan se hur koden är uppbyggd och därmed kan granska hur ett automatiserat beslut har fattats. Så det här är även en fråga om transparens och öppenhet, säger Jenny Birkestad.

Genom att sätta upp en policy om öppen mjukvara i it-upphandlingarna hoppas myndigheten få se ett bredare utbud av leverantörer och lösningar. Men för att nå dit krävs att policyn införs på ett bra sätt.

Dagens underlag för upphandlingar måste göras om för att även passa lösningar baserade på öppen källkod. Något som kan vara lättare sagt än gjort, enligt
Mats Östling, it-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Verva har svårt att säga exakt hur det ska gå till. Jag tycker de duckar lite där. Det handlar om att förändra hela sättet att fråga efter lösningar. Många är vana att räkna på antal klienter eller processer och vad det kostar, och när någon då svarar ”noll kronor” på den frågan blir det svårt, säger Mats Östling som ändå är mycket positiv till Vervas nya policy.

– Det är ett stort steg att Verva formulerat något som varit på väg en längre tid. Nu gäller det att omsätta det
i praktiken. Verva har en stor roll att spela, så det här är väldigt bra, säger Mats Östling.

Att policyn kommer att efterlevas är det inget snack om, lovar Jan Schönbeck, färsk chef för it-upphandlingen på Verva.

– Vi måste följa den. Vervas upphandlingar styrs av våra policys och lagen om offentlig upphandling, och
vi har en styrgrupp som garanterar att dessa följs, säger Jan Schönbeck.

Fakta

  • Mjukvara utvecklad och licensierad som öppen källkod ska bedömas konkurrensneutralt, det vill säga på samma grunder som proprietära produkter.
  • Öppna program ska alltid beaktas där så är relevant.
  • Öppen mjukvara ska vara ett likvärdigt alternativ för offentlig förvaltning att anskaffa vid sidan av proprietära program. Det viktiga är vilken mjukvara som ger mest värde för pengarna i en given situation.
  • Policyn riktar sig till Vervas egna upphandlare, men kan även användas av andra inköpsorganisationer inom offentlig förvaltning.