Hur stor användningen av öppen källkod i staten är vet inte Verva – än. En kartläggning är på gång.

Till dess pekar verket gärna på de positiva exempel som finns. Det mest kända är Rikspolisstyrelsen som bytt ut stora delar av sin it-infrastruktur mot produkter baserade på öppen källkod.

Bland annat har myndigheten bytt Beas applikations­servrar mot JBoss och Oracles databashanterare mot MySQL.

Det är också på server- och driftmiljöer som tröskeln är lägst för ett byte till öppna program, tror Jenny Birke­stad på Verva.

– Det finns alltid en tröskel, oberoende av om man byter till en öppen eller proprietär lösning. Men det finns stora vinster att göra och det kan vara lättare att börja på serversidan. Man behöver inte slänga byta ut kontorsprogrammen det första man gör, säger Jenny Birke­stad.

Rikspolisstyrelsen har tack vare satsningen på öppen källkod mer än halverat sina it-kostnader och beräknas göra besparingar på mellan 200 och 300 miljoner kronor över fem år. Per-Ola Sjöswärd, it-strateg på Rikspolisstyrelsen, välkomnar Vervas policy.

– Varje myndighet ska givetvis alltid beakta öppna lösningar. Det är ju skatte­pengar det handlar om. Stats­förvaltningen har begränsat med pengar och går det att frigöra pengar genom att undvika dyra proprietära lösningar kan man använda pengarna till annat, som fler polisbilar, säger Per-Ola Sjöswärd.

Han poängterar att det är viktigt att utgå från det faktiska behovet och exemplifierar med användningen av databaser.

– I de stora, dyra databaslösningarna kanske man bara behöver 5–10 procent av funktionerna. Det finns öppna databaser som uppfyller våra krav med råge.

Att Verva på allvar för in öppen källkod som alternativ i ramavtalsupphandlingarna är viktigt, tycker han.

– Det ger också ett bra förhandlingsläge för myndigheterna. Man ska komma ihåg att Vervas listor bara är maxpriser, säger Per-Ola Sjöswärd.

Vervas förhoppning är att fler myndigheter ska följa Rikspolisstyrelsens exempel. Även från regeringshåll är tongångarna positiva.

– Jag tycker det är bra med öppen källkod i den offentliga förvaltningen. För stats­apparaten kan det sänka kostnaden samtidigt som det ökar konkurrensen på marknaden. Gentemot medborgaren höjer det demokratin och kan i bästa fall öka service­nivån, sa kommun­minister Mats Odell nyligen i riks­dagen.