Parlamentets rättsliga utskotts mjukare linje fick aldrig chansen. Den tuffare linjen har precis röstats igenom.
- Jag är tacksam och glad att vi får en gemensam lagstiftning för hela Europa. Det här är också garantin för att integriteten och de mänskliga rättigheterna inte åsidosätts, säger Inger Segelström, s.

Nu har parlamentet bestämt att all trafikdata runt internet- och telekommunikation ska lagras mellan sex månader och två år. Teletrafiken ska lagras längre än internettrafiken. De länder som vill lagra längre kan få anstånd av kommissionen, som anser att upp till fem år kan vara rimligt. Polen vill gå längst och lagra data i 15 år.

Polisen ska använda informationen för att utreda grova brott, sådana som ger minst två år i fängelse. Enligt ytterligare ett förslag i parlamentets rättsliga utskott, ska alla patentintrång räknas som grova brott och ge fängelse i upp till fyra år. Hit räknas till exempel fildelning.

Från början ville ministerrådet ensamt bestämma om trafikdatalagringen, men fick efter påtryckningar från kommissionen ge med sig. Det anses ge ett bättre demokratiskt utrymme. Många svenska ledamöter - moderater, vänsterpartister och miljöpartister - tycker ändå inte om beslutet.
- Vi kommer att få ett storebrorssamhälle som inkräktar på de mänskliga rättigheterna. Nu har vi bara de nationella parlamenten att hoppas på. Om dessa anser att förslaget strider mot europakonventionen om de mänskliga rättigheterna kommer EU att hamna i en konstitutionell kris, säger Charlotte Cederskiöld, m.

Under hösten har påtryckningarna från ministerrådet på parlamentet varit stora för att få igenom förslaget om att lagra all trafikinformation om internet- och teletrafik. Rådet lyckades få igenom en överenskommelse med de två stora grupperingarna i parlamentet - den konservativa och den socialistiska. Det fanns också ett annat, mildare, förslag från parlamentets rättsliga utskott. Eftersom det första förslaget gick igenom skedde aldrig någon omröstning om det andra.

Sverige har med justitieminister Thomas Bodström tillhört de länder som propagerat mest för förslaget. Kritikerna anser att det kommer att bli för dyrt för operatörerna att lagra datat och att det dessutom är integritetskränkande.
- Det blir inte dyrare än idag, bara för att tiden förlängs. Om tre år ska dessutom förslaget utvärderas, säger Inger Segelström.

- Den bestämmelsen finns bara med för att man vill kunna utsträcka beslutet till fler brott och för att kunna införa ännu längre lagringstider. Det enda positiva nu är att det blir uppenbart för medborgarna att man inte kan köra EU på det här sättet. Jag är inte emot metoder att komma åt bovar, men det måste ske inom rättsstatens ramar, säger Charlotte Cederskiöld.