Några som jublar över det nya datalagringsdirektivet är mjuk- och hårdvarutillverkarna som tillåts utveckla helt nya system för att lagra den massiva mängd information som blir resultatet av datalagringsdirektivet. HP har gett sig in i leken med Dragon, Data retention and guardian online.

Lagringsbehovet blir enormt och det behövs både tillräcklig hårdvara och specialdesignad mjukvara för uppgiften.

– 10 000-kronorsfrågan är hur man säkerställer att man får korrekt information, och gör den sökbart på ett sätt som är relevant för myndigheterna, säger Leif Bohlin, lösningsexpert för telekom på HP.

HPs Dragon är i grunden en mjukvarulösning som kör på antingen HP-UX eller Red Hat Linux med Oracles databas, och detta på HPs servrar.

– Investeringskostnaden för en stor nationell operatör hamnar på omkring sju miljoner kronor, men mellan vissa länder kan ju en internationell operatör samla datan på ett ställe, säger Leif Bohlin.

För större operatörer kan även Dragon låta ett enda system sköta lagringen åt flera länder, så länge som ländernas lagar tillåter det.

Det är ännu oklart vem som ska stå för kostnaden för datalagringen. I remissvaren till det lagförslag som lagts fram i Sverige har bland andra Post- och telestyrelsen samt tele- och internetoperatörerna framfört kravet att staten ska stå för kostnaden för datalagringen. Skulle det kravet hörsammas kan det innebära att kostnaden för detta och liknande system i slutändan läggs på skattebetalarna.

I Danmark, där lagringskravet infördes tidigt, har kostnaden för operatörerna uppskattats till en kvarts miljard kronor.

Ett problem för HP är att de olika EU-länderna valt att införa direktivet på olika sätt. Bland annat har Sverige i sitt lagförslag valt att gå längre än direktivet kräver, informationen ska lagras i ett år och även misslyckade telefonsamtal ska loggas.

– Min uppfattning är att vårt system kommer att klara av de svenska kraven, men det är ju ännu inte helt klart hur Sverige kommer att göra, säger Leif Bohlin.

Fakta

Ett EU-direktiv som innebär att tele- och internetleverantörer är skyldiga att lagra information om uppkopplade samtal och internetuppkopplingar. När det gäller teletrafik måste båda telefonnumren sparas, samt ett klockslag. För internetförbindelser lagras avsändarens och mottagarens ip-adresser.