"Det känns jättebra att arbeta för goda ändamål. Sådana här spel används ofta för försvarstillämpningar och vissa kanske kan argumentera för att det är ett gott ändamål. Men jag tycker det är roligt att arbeta med brandförsvar, trafiksäkerhet och rehabilitering", säger Henrik Engström.

I en så kallad cave, ett rum med fyra väggar där en virtuell miljö projiceras, lär sig eleverna på Räddningsverkets skola i Skövde hur man orienterar sig systematiskt under rökdykning. Spelet är framtaget av Henrik Engström, universitetslektor på Högskolan i Skövde, och några av hans kolleger i ett forskningsprojekt som finaniseras av EU.

– Jag arbetar med ”serious gaming”, alltså dataspel som har andra syften än underhållning.

– Men även om det inte är ren underhållning är det en aspekt vi alltid vill ha med – det ska vara roligt och lustfyllt att spela.
Det spel som de blivande brandmännen använder liknar i mångt och mycket de traditionella skjut­spelen och baseras på Halflife 2. I konsumentspelen är kroppen fix och all rörelse sker inne i spelet, men i och med att den virtuella världen finns överallt runt spelaren blir det i stället så att det är den som är fix och spelaren som rör sig.

– När spelaren vänder sig om ser han tillbaka därifrån han kom, vilket gör att lokalsinnet tränas på ett realistiskt sätt, säger Henrik Engström.

Sensorer känner av när spelaren går och vilken kroppsställning han eller hon intar. Spelrummet är 1,6 gånger 1,6 meter så det blir mest till att gå på stället, men eftersom kroppen rör sig i normal takt i den virtuella miljön blir känslan realistisk.

Traditionellt tränar brandmännen i speciellt uppbyggda miljöer som fylls med rök. Där leter de efter dockor.
– Men det är väldigt resurskrävande eftersom det behövs speciella byggnader och det är dyrt att ta fram nya, säger Henrik Engström.

I spelet är det lätt att skapa olika slags rum.

– Vi har redan ett stort antal miljöer att välja bland – butiker, källare, olika lägenheter, allt möjligt.

En annan fördel är att det går bra att öva i spelrummet även utan att lärarna är där. De kan i stället i efterhand se hur eleverna agerat och hur de lyckats.

Även om den här typen av spel inte har den massmarknad konsumentspelen har finns det ändå en stor efterfrågan. Henrik Engström har fått en hel del förfrågningar.

– Därför har jag och tre kolleger bildat ett avknoppningsföretag som tillhandahåller utrustning.

Rökdykarmiljön är redan till salu och i bolaget finns också två andra spel där det finns kommersialiseringsplaner, men som inte kommit ända dit ännu. Det ena är ett spel som är tänkt att träna upp trafikbeteendet.

– Det är en Volvo S80 omgärdad av skärmar där hela bilen fungerar som en joystick när man sitter i den. Vi samarbetade också med en del trafikskolor, men i dag är spelet inte i bruk någonstans, berättar Henrik Engström.

Det andra är ett spel som tränar upp stroke­patienter. Till det används ingen vanlig dator utan en specialutvecklad spelmaskin.

– Den är tänkt att kunna användas enkelt hemma
och har en monitoreringsfunktion som gör att sjukvården kan se hur mycket patienterna tränat, vilka moment och hur det går, säger Henrik Engström.

Fakta

Spelet heter Sidh, en lekfull förkortning för Smoke in da house. Det baseras på spelet Halflife 2 men spelas i en ”cave”, ett spelrum på 1,6 x 1,6 meter så att spelaren är innesluten i den virtuella världen.