Planen lades fram på företagets konferens Microsoft Management Summit, MMS, nyligen. Där lanserades en plattform för hantering av data och infrastruktur, som även är anpassat till Linux- och Unixbaserade system.
Lanseringen utgör ett skifte för Microsoft, som för några år sedan aviserade att administration ska bli prioriterat med Windows i centrum och med en tioårsplan, Dynamic Systems Initiative.

Bara fem år efter det har Microsoft bestämt sig för att försöka konkurrera med större leverantörer som CA, HP, IBM och BMC på den ökande och lukrativa marknaden för administration av system.

– Skiftet går ut på att stöda heterogena miljöer, men frågan är hur bra Microsoft kommer att bli på att stöda dem, säger Steve Brasen, analytiker på Enterprise Management Associates till IDG News.

– Från början har inte Microsofts erbjudande varit speciellt konkurrenskraftigt mot de fyra stora leverantörerna, anser han.
Över tiden räknar han med att företagets stöd förbättras. Microsoft har tidigare litat till tredje part för att bygga bryggor till icke-Microsoftbaserade plattformar, men har nu bestämt sig för att självt göra stora delar av jobbet, för att direkt kunna konkurrera med de fyra stora.

– Vi är inte speciellt förvånade över det, säger Roger Pilc, chef för infrastruktur på CA.

– Det visar att vårt sätt att betrakta systemadministration är rätt och att företagen behöver hantera en ökande komplexitet.

Från CAs sida ser han en ökande efterfrågan på integration av hantering mellan olika fysiska och virtuella plattformar och tror att användarna nu vill se bättre integration, inte bara inom CAs erbjudanden, utan även mot angränsande system.

Microsoft säger sig ha uppfattat att it-avdelningarna har mängder av systemhanteringsramverk och att de har för avsikt att behålla dem.

Vid sidan om lanseringen av den nya plattformen, System Center Operations Manager 2007 Cross Platform Extensions på MMS, lanserar företaget även en plattform för att hantera Linux och Unix med Operations Manager 2007 Connectors.
Connectors, som inkorporerades vid förvärvet av företaget Engyro i fjol, integrerar Microsofts System Center, en familj av hanteringsverktyg, med HPs Openview och IBMs Tivoli. Stöd för andra plattformar är på gång, uppger Microsoft.

Strategin är känslig uppger experter och användare. De tror att Microsoft visserligen vinner de Windowscentriska användarna, som har få Linuxservrar att hantera och som vill använda Microsofts hanteringsverktyg eftersom de är välkända.
Men större företag med komplexa infrastrukturer är sannolikt mer benägna att ägna sig åt traditionell integration och där blir Microsoft en av många leverantörer.

– Microsoft måste bevisa för sina kunder att företaget verkligen känner till och förstår marknaden, säger Nelson Ruest, författare till boken Microsoft Windows Server 2008: The Complete Reference.

– Vad har hänt under de senaste fem åren sedan introduktionen av DSI som har gjort dem kunniga nog att göra detta?

– Jag har inte sett någonting av det än, säger han.

Nelson Ruest drar slutsatsen att Microsoft har blivit bättre på virtualisering och teknik för serverhallen. Men företaget behöver visa att det kan integrera andras plattformar, vilket kräver bättre integration av de egna verktygen.

Nyligen tog Microsoft ett steg i den riktningen när företaget lanserade ett automationsverktyg, System Center Service Manager. Det hjälper administratörer att arbeta sig igenom problemlösning och annat, för att skapa proaktiva tjänster, via andra systemverktyg.

Verktyget kan också användas för uppföljning kring regelverk. Denna motor för flöden bygger på Windows Workflow Foundation och innefattar IT Infrastructure Library, Itil, och Microsoft Operations Framework.

Det innehåller också konfigurationsmöjligheter via en configuration management database, cmdb, som gör det möjligt att hantera data via System Center Configuration Manager och Operations Manager, samt en flödesmotor som kan hantera fel via samtliga Microsofts hanteringsverktyg.

Enligt experterna kan Microsoft inte komma ifatt de stora leverantörerna av verktyg eftersom Service Manager saknar möjligheter att automatisera hanteringen av infrastruktur.

Den tidigare förseningen av Service Manager berodde på problem med prestanda och skalbarhet, samt att det behövde integreras bättre med Operations Manager 2007.
Enligt Nelson Ruest är Operations Manager den bästa hanteringsprodukt som Microsoft har i dagsläget:

– Företaget ett har en bra programmeringsmodell, bra design och bra hantering av partner. Många leverantörer kan lägga in funktionalitet genom att skapa egna lösningar. Men Configuration Manager har inte lika hög kvalitet, säger han.
Nelson Ruest anser att det verktyget inte är speciellt väl integrerat med Active Directory, som är en hörnsten i Microsofts hanteringsstrategi.

Fakta

Microsoft använder sig av Open Pegasus för att bygga en bro mellan Unix och Linux. Projektet bygger på en öppen källkods-implementation av Distributed Management Task Forces Common Information Model, cim, och den webbaserade Enterprise Management, wbem-standarden. Projektet genomförs gemensamt av Open Group och Microsoft.

Linuxleverantörer som Novell och Red Hat använder wbem eller liknande i Linux, samtidigt som Sun och HP har gjort samma med sina Unix-baserade operativsystem. Microsoft har en egen implementation som heter Windows Management Instrumentation.

Vissa programleverantörer som CA stöder inte Open Pegasus i sina agenter, vilket kan leda till integrationsproblem. Det skapar ytterligare utmaningar för Microsoft under de kommande åren. Enligt Darren Mar-Elia, chef för SDM Software som utvecklar verktyg för Microsoft, kommer det att råda en hel del skepticism.

”Jag ser inte Microsoft konkurrera med de traditionella stora leverantörerna inom området och jag tror inte att de kommer att ta några avsevärda andelar från företag som HP, CA och andra i framtiden”, säger han.