Förutsättningarna för en explosionsartad tillväxt för filmbolagen, likt dvd:ns framgångsrika intåg för några år sedan, är stora. Tekniken och distributionsplattformarna är på plats, nu saknas bara det som filmbolagen kan påverka: det breda filmutbudet.

Problemet är att alla svenska legala alternativ för digital distribution av film har ett väsentligt sämre filmutbud än till exempel Pirate Bay. Det finns flera orsaker till det.
Vissa filmbolag är oroliga för säkerheten, andra vill inte släppa ”sina” filmer till konkurrerande distributörer om de har egna distributionstjänster och en del väntar på en gemensam praxis för distributionen.

Häromveckan lanserades ännu en internetbaserad tjänst för legal nedladdning av film, Ameibo. Den ger sina medlemmar tillgång till filmer från ett tiotal leverantörer, bland annat några av de stora filmbolagen.

Utbudet är några hundra filmer. Enligt branschorganisationen Filmfolket finns det därutöver ett tiotal svenska lagliga alternativ för nedladdning och strömning av film. Några är SF Anytime, CDon, Film2Home och Headweb. Nu borde det inte vara möjligt att försvara illegal nedladdning med att lagliga alternativ saknas.

Filmfolket bedömer att den lagliga marknaden för nätfilm i Sverige växer från nästan noll till 300 miljoner kronor 2007–2010. Nätfilmen står för mer än tio procent av köp- och hyrfilmsmarknaden om tre år.

Filmbolagen måste radikalt ändra inställning om den legala distributionen av film ska klara konkurrensen från de illegala alternativen. Det kan ske utan att värdet av bolagens film­rättigheter minskar.

Bolagen måste omgående släppa hela utbudet av film på icke-exklusiv basis till så många som möjligt av de legala alternativen. Från filmbolagens perspektiv borde det vara självklart – det är inte märkligare än att en dvd-film säljer bättre ju fler videobutiker som marknadsför och säljer den.

För att ge filmbolagen möjlighet att utvärdera distributörerna kan upplåtelsen vara begränsad till en kort licens­period. Då kan bolagen utnyttja pris- och volymkonkurrensen bland distributörerna.

Om en titel inte marknadsförs tillräckligt kan filmbolagen kräva bättre villkor eller välja andra distributörer.
Filmbolagen bör också ställa krav på säkerhet och kvalitet hos distributionsföretagen. Dock bör bolagen snabbt bidra till en fungerande laglig marknad för film på internet innan fler vänjer sig vid den olagliga vägen till filmkonsumtion.

Filmbolagen kan vinna mot dem som parasiterar på upphovsrätten. En hårdare och tydligare lagstiftning är viktig och processen är igång. Samtidigt måste filmbolagen fokusera på att öka utbudet av film på nätet, oavsett genom vilken distributionstjänst det sker.

Det viktigaste om piraterna ska kunna stoppas är att titlarna finns på lagligt sätt, inte på vilken internetsida de säljs.