CS uppmärksammade i måndags att Verva infört en ny policy för att program som bygger på öppen källkod ska bedömas på samma grunder som proprietära produkter. Det här ska få fart på användningen av öppen källkod i staten.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ligger i framkant med flera intressanta initiativ inom det området.
Sedan hösten 2005 har framför allt kommuner och landsting kunnat dela erfarenheter med varandra och även lägga upp öppna program som alla kan utnyttja på Programverket.org.

Nästa steg i utvecklingen är ett nationellt kompetenscenter för öppna program på adressen Opensweden.se.

Mats Östling, it-strateg på SKL, säger att öppna program och öppna standarder är viktiga inslag för att effektivisera den offentliga förvaltningen, men också för att öka konkurrensen på marknaden och minska leverantörsberoendet.

– Nu skapar vi regionala kompetensnoder i ett nätverksbaserat tänkande där vi samlar ihop det som görs på en massa håll. Vi kommer också att erbjuda tjänster med testverksamhet och försöka hitta tydligare former för att ta fram information som fler kan ta del av, säger Mats Östling.

Ett av målen med det nya kompetenscentret är att utveckla Programverket.org och att driva gemensamma utvecklingsprojekt av öppna lösningar för offentlig sektor.

– Här vill vi kunna presentera mycket av det som utvecklats inom den offent­liga sektorn och göra det möjligt för andra att återanvända produkterna. Det gäller inte bara produkter utvecklade av svenska myndigheter utan även från Danmark, Norge och de centrala arkiven inom EU, säger Mats Östling.

Bland de projekt som nu finns tillgängliga på Programverket.org märks statistikverktygen Awstats och Websurvey, konferensverktyget Mikurs, ett pausgympaprogram och en webb-baserad modul för bokning av föräldramöten.

Det handlar alltså främst om ganska enkla program, men utvecklingen går mot betydligt mer avancerade produkter.

Konsultföretaget Redpill har varit med från början i utvecklingen av Programverket.org och börjar nu se hur arbetet bär frukt.

Företaget samarbetar med Alfresco Software kring öppen källkods-produkten Alfresco Enterprise Edition som nyligen blev tillgängligt under den offentliga sektorns ramavtal. Det är ett system för innehållshantering som konkurrerar med exempelvis IBMs Filenet och Microsoft Sharepoint. Först i Sverige med att köpa produkten är Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Inom den offentliga sektorn i Sverige är det fler som hoppas på ett bredare utbud av program som bygger på öppen källkod.

– De förhoppningar som jag har på det nationella kompetenscentret är bland annat att de ska arbeta med porteringar av Windowsprogram till Linuxplattformen, säger Harry Enbom, it-chef på Kristinehamns och Storfors kommuners gemensamma it-organisation.

– I det arbetet måste även systemleverantörerna delta aktivt.

Fakta

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har nu fått styrfart på Opensweden, ett nationellt kompetenscenter för öppna program och öppen standard.

Med från start
finns kommunerna Osby, Eslöv, Motala, Värmdö, Sundsvall och Örnsköldsvik samt region Värmland. Dessutom deltar högskolorna i Skövde och Sundsvall samt Umeå universitet.
Kompetenscentret är kopplat till programbanken programverket.org som nu ska byggas ut.

Öppen källkod – (open source) – program vars källkod är öppen för alla. Syftet är att användaren ska kunna rätta fel och lägga till funktioner. Det är därför tillåtet att ändra källkoden, kompilera den och att köra den ändrade versionen.

Oftast har användaren
fler rättigheter (kanske också skyldigheter), vilket framgår av programlicensen. Paradexemplet på öppen källkod är operativsystemet Linux.
Källa: CS ordlista