Grattis! Jag hörde att provet var grymt svårt.
– Ja, du testas av en panel av arkitekter i flera dimensioner under mycket högt tempo och begränsad tid. Utan tvekan det svåraste jag utsatts för under hela min karriär, vilket de flesta säger som har gjort provet.

Hur går provet till?
– Du förbereder dig genom att sammanställa ett antal dokument som sammanfattar dig och ett aktuellt projekt i sju kompetensområden. När du är redo går du upp inför en panel om fyra certifierade arkitekter där du får försvara dig och ditt arbete.

Vad utmärker de arkitekter som klarat av certifieringen? – Du ska uppvisa högsta nivå inom it-industrin inom ledarskap, strategi, organisation och gruppdynamik, kommunikation, process/metodik, teknisk bredd och inte minst tekniskt djup.

– Det som kännetecknar dem som klarat certifieringen är en mycket stor erfarenhet och ett pågående, intensivt och aktuellt arbete inom it-arkitektur.

Jag har hört att certifieringen inte nödvändigtvis innebär att det är en fördel att kunna Microsofts tekniker.
– Kravet på en Microsoft Certified Architect, MCA, är att kunna översätta krav och behov till arkitektur och systemlösningar, oavsett teknik. Det är snarast ett krav i programmet att kunna flera olika tekniker och att kunna jämföra dem kritiskt.

– Det finns flera MCA som inte är djupa inom Microsofts produktportfölj, utan är fenor på till exempel Java eller Linux.

På vilket sätt kan den här certifieringen bidra till verksamheten?
– En certifierad arkitekt har dokumenterade och bevisade erfarenheter av att översätta verksamhetens strategi och behov till realiserbara it-arkitekturer.

– Eftersom verksamheter i dag är mer eller mindre digitaliserade, är det en nödvändighet att ha insikt om it-arkitektur som relaterar till verksamhet.

– Det finns egentligen inga it-projekt, allt är ju verksamhetsutveckling.

Hur många arkitekter med den här certifieringen finns det i världen?
– Just nu finns det 115 MCA inom kategorierna infrastructure och solutions, varav 75 är arkitekter inom kategorin solutions som jag.

– Cirka hälften är verksamma i USA.

Varför behöver fler utvecklare och arkitekter sikta på att bli Microsoft Certified Architect?
– Jag anser att certifieringen medverkar till att höja nivån på yrket. Det är också en mycket bra referenspunkt för omgivningen som lättare kan se att det är en person som har bredd och förmåga att med förutsägbarhet skapa framgångsrika resultat.

Fakta

Under första kvartalet gjorde SAP en vinst på 242 miljoner euro, motsvarande 2,2 miljarder kronor, och omsatte 2,46 miljarder euro.
För ett år sedan gjorde SAP 310 miljoner euro i vinst och omsatte 2,16 miljarder euro.
Analytikerna hade räknat med att intäkterna skulle öka 40 procent till 2,51 miljarder euro.
I år spår SAP att intäkterna från program och därtill relaterade intäkter ökar mellan 24 och 27 procent. Hälften av tillväxten spås komma från SAP och hälften från nyligen förvärvade Business Objects.