Det framkom under ett seminarium på Kommits konferens i veckan.

It-strategerna Anders Nordh, Mats Östling och Hansi Carlson från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, var på plats på användarföreningen Kommits vårkonferens i Strömstad under onsdag och torsdag.
De betonade hur viktigt det är att kommunerna nu tar till sig ung­domars sätt att använda it och se på det som ett självklart verktyg.

Framtidens ledare finns redan och de har tränat sig på ett helt annat sätt att använda it, enligt Mats Östling.
– De är individuellt skickliga samtidigt som de är duktiga lagspelare och vet hur man fördelar arbetsuppgifter. De organiserar sociala nätverk med 200 personer via Internet och kan organisera så att 60–70 personer kommer till samma plats vid samma tillfälle och vet precis vad de ska göra under en timmes tid. Och dessutom går det snabbt, säger Mats Östling.

I skenet av det är inte kommunernas erbjudande alltid så lockande. Och det är bara några år tills kommunerna ska anställa dem.
– Säger vi att ”när du börjar hos oss ska du lära dig vårt ekonomisystem” så vet de att där rör det sig långsamt och det händer inte mycket. Om vi vill uppnå långsiktigt hållbar it måste vi byta våra referensramar för att nå de framtida ledarna och medborgarna, säger Mats Östling.

Även Hansi Carlson betonade att kommunerna måste förstå hur ungdomarna jobbar och tänker.
– Det är ungdomarna som kan visa vägen till hur vi gör oss av med gamla arbetsmodeller och använder nya verktyg. De är användarna vi önskar att vi vore.
De talade även om öppen källkod i kommunerna och den samordning som sker genom SKL i kompetenscenter och programbanker.

När det gäller öppen källkod anser Anders Nordh att diskussionerna ute i kommunerna har lyfts ett snäpp.
– It-cheferna får nu en annan typ av frågor från politikerna. De frågar inte om det är bra eller dåligt med öppen källkod, utan de frågar it-chefen ”Kan du beskriva konsekvensen av att använda öppen källkod hos oss?”

Än så länge har kommunerna klarat sig hyfsat med sina stora standardsystem men i nästa steg kostar det för mycket att specialanpassa dem och då är öppen källkod ett bra alternativ, anser Anders Nordh.

– Öppen källkod ger större möjlighet att komma med önske­mål. Kommunerna står inför att lägga på nästa lager tjänster. Då kan det vara bättre med en öppen lösning där de kan återanvända varandras lösningar, säger Anders Nordh.
En annan viktig fråga som måste lösas för att kommunerna ska lyckas med sina kommande it-satsningar är säkerheten på internet.
– Förtroendet för internet måste byggas upp. För att basen ska finnas så att lagringen fungerar och för att kunna samordna it mellan kommunerna och få ut nyttan av det, säger Hansi Carlson.

Fakta

Kommits består av representanter för 150 kommuner och är en användarförening som ska tillvarata kommuners intresse i it-frågor och vara ett forum för erfarenhetsutbyte för kommunernas it-ansvariga.