Aktien tog ett glädjeskutt på åtta procent.
Att Millicom första kvartalet tog in 2,8 miljoner nya kunder gör inte saken sämre. Bolaget har nu 26,2 miljoner kunder, en uppgång med 59 procent jämfört med samma kvartal förra året.

Bolaget redovisar därtill en omsättningstillväxt rullande tolv månader på 42 procent, vilket till och med är bättre än fjärde kvartalets 41 procent.
Millicom upprepar sin prognos om att bolagets investeringar, capex, 2008 kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer. Det betyder mer än en miljard dollar.
Millicom opererar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien och Latinamerika. Omkring tre fjärdedelar av omsättningen görs i Latinamerika och en femtedel i Afrika. Asien står för knappt tio procent.

Det finns farhågor hos investerarna att stigande livsmedelspriser på världsmarknaden kan dra ner efterfrågan
på Millicoms marknader i Afrika, Latinamerika och Asien.

Millicom uppger att företaget inte noterat någon effekt på efterfrågan av sina mobiltjänster. Millicom tror att skälet till det är att mobiltelefoni har hög prioritet hos konsumenterna, att Milli­coms marknader har egen livsmedelsproduktion och att länderna i huvudsak är självförsörjande.
Nettoexportörer som Paraguay och Colombia kan till och med gynnas av högre livsmedelspriser.

Optimistiskt i överkant kanske.

Förr eller senare kommer den amerikanska konjunkturnedgången att påverka Millicoms viktiga marknader
i Latinamerika.

Tillväxten i ett antal länder där är direkt beroende av den amerikanska ekonomin i och med att ett stort antal latinamerikaner skickar hem pengar till sina familjer.
Stenhård konkurrens i kombination med lägre inkomster hos nya abonnenter i Latinamerika och Afrika sätter press på arpu, det vill säga genomsnittsintäkten per kund.
Dessutom har Millicom gynnats av en svag dollar, som så smått börjat stärkas.

Allt sammantaget ska förväntningarna på Millicom skruvas ner ett par hack. Aktien har i år dessutom gått upp med 50 procent på en svag börs.

Det är lite osäkert att ge en vinstprognos, men med rimliga antaganden hamnar p/e-talet i år runt 20 och runt 16 nästa år. Och det betyder att uppsidan i aktien är begränsad.
Bolaget har en stark balansräkning. Försäljningen förra året av Paktel (Pakistan) blev en bra affär och styrelsen föreslår en extra utdelning på 2,40 dollar.