Förändringen är en del av en europeisk och nordisk strategi och bottnar i besparingspaketet som Dell genomför och som ska minska kostnaderna med cirka 18 miljarder kronor per år de närmaste tre åren.
Sparpaket innebär att 8 000 jobb ska bort, cirka tio procent av det totala antalet anställda.

Förutom att outsourca hela eller delar av supportfunktionen i Sverige kommer Dell att samordna funktioner som i dag finns på olika ställen i Norden till ett. Orderhantering är en sådan funktion.
Givetvis har Dells förändringar ett besparingssyfte, men när det gäller supporten handlar det om att få en kritisk massa för specialistkompetens, hävdar Mats Oretorp.

– När det gäller standardsupporttjänster handlar det om att göra dem mer kostnadseffektiva. Där har våra konkurrenter legat före. Men genom att outsourca till partner som jobbar med fler uppdragsgivare räknar vi med att få stordriftsfördelar, säger han.
Han kan inte uppge hur många av de 100 som jobbar med support på det svenska kontoret som berörs.
– Vi har informerat personalen i ett tidigt skede. Diskussionerna med olika partner får visa hur många som berörs. De erbjuds i så fall ett liknande jobb hos partner­företaget, säger Mats Oretorp.

Dell har 350 anställda på det svenska huvudkontoret i Upplands Väsby. I höst flyttas kontoret till Solna och Hagaporten.
På Öresundskontoret i Köpenhamn sitter också ett hundratal svenskar inom försäljning och marknad gentemot konsument- och småföretagarmarknaden.

Fakta

Sverige drabbas också av Dells stora besparingspaket på grund av att bolaget inte motsvarade analytikernas förväntningar
i senaste kvartalsrapporten.
Genom nedskärningar ska Dell spara 54 miljarder kronor de kommande tre åren. Omkring 8 000 jobb ska bort. varav 900 fick lämna bolaget när en stor fabrik i Texas nyligen stängde.

> Läs mer om nedskärningar på Dell: cstjanster.idg.se/d/441