Mottagaren kopplar upp sig mot Postens eboxtjänst på nätet, identifierar sig med e-id och hämtar hem beslutet från myndigheten. Efter en mycket snabb tillväxt har idag cirka 2,1 miljoner personer någon form av e-id och antalet användare väntas öka till drygt fyra miljoner inom tre år. Posten vill helt helt enkelt ligga tidigt ute och hävda sin traditionella roll när myndigheter börjar skicka elektroniska dokument till allmänhet och företag.

– Skatteverket och andra offentliga organisationer får se hur stora besparingar de kan göra. Vi räknar med att det kommer att löna sig för offentliga sektorn att använda vår tjänst, säger Monica Skoglund, ansvarig i Strålfors för Postens elektroniska meddelandetjänster.

– Vi kommer att redovisa kostnaden för vår nya tjänst i september. Affärsmodellen bygger på att avsändaren betalar för sin sändning, precis som den traditionella brevhanteringen, säger hon.

Posten kan även skicka ut beslut från myndighet som vanligt brev om medborgaren vill det.

Den statliga myndigheten Verva välkomnar Postens nya tjänst. En av Vervas uppgifter är att driva på för att offentliga sektorn ska införa nya effektivare arbetsmetoder.

– Det är värdefullt att Posten erbjuder denna tjänst. Myndigheterna får möjlighet att på säkert sätt skicka över besked till allmänhet och företag, säger Christer Marklund på Verva.

– Idag kan medborgare skicka in en ansökan till en myndighet med hjälp av säker elektronisk kommunikation och använda e-id. Men myndigheten kan inte skicka dokument med sitt beslut tillbaks till medborgaren med hjälp av säker elektronisk kommunikation. Det är detta som saknas idag, säger han.

Finessen med Postens nya tjänst är att varje person har en enda e-box för att ta emot alla dokument. Myndigheter, kommuner och andra organisationer skickar sina digitala dokument till denna e-box som även inkluderar ett elektroniskt arkiv. Medborgaren behöver bara gå till en enda e-box för att kontrollera vad som kommit. E-boxen fungerar precis som Internetbanken.

Posten har ännu inte informerat Skatteverket, Försäkringskassan och andra tunga organisationer om den nya tjänsten.

– Posten är först i Sverige att lansera en sådan allmän tjänst för hantering av säker elektronisk överföring av dokument till allmänheten. Vi måste tiitta på deras upplägg när detta blir offentligt. Utredningsarbete pågår i Skatteverket om denna fråga, säger Ulf Kjellin på Skatteverket.

– Jag tror det idag finns underlag för Postens nya tjänst. Det finns nu 2,1 miljoner personer med e-id som kan börja använda en sådan tjänst.

Tillväxten är stark. Om tre år har två tredjedelar av den vuxna befolkningen e-id, säger Johan Eriksson, vd på Finansiell id-teknik som säljer bank-id, den mest spridda e-id-tjänsten.

Den kritiska frågan är naturligtvis Postens affärsmodell, framför allt då om besparingen blir tillräckligt stor för de tunga organisationerna i offentliga sektorn.

Fakta

Drivkraften för den nya tjänsten är besparingar. Skatteverket skickar årligen cirka 55 miljoner försändelser via vanlig post till företag och allmänhet. Portokostnaderna uppgår till cirka 110 miljoner kronor. Kostnaden för utskrift och porto enbart för inkomstdeklarationen uppgår till cirka 30 miljoner kronor. Även Försäkringskassan har kostnader i denna klass.