Medan Sverige ägnar decennier åt att diskutera elektroniska patientjournaler tar Indien allt i ett steg. Ett stort svensk-indiskt projekt ska förse 1,1 miljarder indier med elektroniska journaler.

– På sätt och vis är det enklare där, eftersom de börjar från scratch, säger Jim Dowling, forskare på Swedish institute of computer science, Sics, i Kista. Han är en av ledarna för den svenska delen av projektet.

1,1 miljarder patientjournaler är mycket, men det finns många databaser som är större än vad de indiska sjukjournalerna kommer att bli.

– Jag arbetade tidigare på My­­SQL, säger Jim Dowling, och där hade vi kunder med databaser i petabyteklassen.
En petabyte är tusen terabyte. En terabyte är i sin tur tusen gigabyte.

De största databaserna, om man ser till datamängden, är de som oljebolagen har över geologiska data från havsbotten.

Men det är inte databasens storlek som är den stora utmaningen. Svårigheten är att konstruera ett system som klarar höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Det gäller att blixtsnabbt hitta rätt bland över en miljard sjukjournaler.

– Projektet är uppdelat i två delar, förklarar Jim Dowling.

– En grupp i Indien ansvarar för själva patientjournalerna. Vi ansvarar för att konstruera en distribuerad databas med skalbarhet.

Det finns alltså intressanta frågor som Jim Dowling inte behöver fundera på. Hur identifierar man en patient bland över en miljard utan hjälp av personnummer? Hur hanterar man över hundra nationella, regionala och lokala språk med många olika alfabet? Sådana frågor får den indiska delen av projektet lösa.

Den svenska delen av projektet är alltså själva databasen som patientjournalerna ska lagras i. De ska vara åtkomliga dygnet runt, varje dag året om.

Lösningen är en variant på peer-to-peer-tekniken, vanligen förkortad p2p – samma teknik som används i fildelningsnätverk, men också i Skypes system för internettelefoni.

Patientjournalerna kommer inte att finnas i en enda, central databas. Det skulle bli för sårbart.

I stället kommer de att vara uppdelade på ett antal databaser, spridda över Indien.

Även om någon av dem slås ut så kommer databasen ändå att fungera.

Och för att alla patientjournaler ska vara åtkomliga hela tiden lagras varje patientjournal på flera ställen.

Hur stor databasen blir kan Jim Dowling bara gissa. ”Mellan terabyte och petabyte.”

Det beror nämligen på innehållet. En databas med bara text tar lite plats, men så snart man lägger in ljud och bild behövs det mycket mer utrymme. Och man behöver kunna spara bilder, till exempel röntgenbilder.

– Vi kommer att spara multi­-media i en separat databas. I patientjournalerna kommer det bara att finnas text. Om det finns en röntgenbild så lägger vi inte den i patientjournalen, utan där ska det bara vara en länk, säger Jim Dowling.

– För användaren kommer det att se ut som en enda databas, men egentligen är det två.

Allt skrivs i öppen källkod, så Jim Dowlings bakgrund på MySQL kommer väl till pass.

– Vi utgår från en klustrad data­-bas som först utvecklades på Ericsson, men som Ericsson sålde till MySQL 2003, när det var dåliga tider.

En klustrad databas är en databas som är uppdelad på flera servrar, men som fungerar som en enhet.

Sökningar sker enligt ett mönster som känns igen från p2p-modellen. Det är egentligen samma modell som används på internet. Datorn som söker efter en viss patientjournal går från server till server och ”frågar sig fram” tills någon server kan tala om var den sökta informationen finns.

P2p-modellen förknippas ofta med piratkopiering av film och musik, men det är i grunden bara en teknik bland andra.

Databasen med patientjournaler kommer att bli ett överlägg på internet. Den använder internet som transportsystem på samma sätt som internet i sin tur använder det allmänna telenätet.

Användningen av internet har ifrågasatts av säkerhetsskäl, men i praktiken finns inget alternativ.

All information kommer att vara lösenordsskyddad och krypterad – återigen ett problem som den indiska delen av projektet får ta itu med.

Att ha databasen utspridd över hela Indien, dessutom med varje patientjournal i flera exemplar, är enda sättet att garantera ständig tillgänglighet, men det är inte utan problem.

Det klassiska problemet är att hindra så kallade konflikter, det vill säga att två personer ändrar i varsitt exemplar av patientjournalen samtidigt.

– Det är inte så stor risk, men det kan ju hända att ambulanspersonalen vill göra en anteckning i patientjournalen samtidigt som läkaren i akutmottagningen gör samma sak.

Den klassiska lösningen är att den som ändrar i databasen först måste ”låsa” den post som hon ändrar i. Då kommer ingen annan åt den.

Det är acceptabelt i en databas över maskindelar, men i sjukvården kan det vara livsfarligt.

– Vi måste komma på replikeringsstrategier, säger Jim Dowling. Det här är inget nytt problem, det finns algoritmer som vi kan an­vända.

Hur lång tid får det ta en läkare att komma åt databasen?
– Det går inte att ge några garantier, säger Jim Dowling.

– Det är en sak om du är en läkare i en indisk storstad med bredband in i mottagningen. Men du kan också vara en läkare i en by i Himalaya med en satellittelefon på 9,6 kilobit per sekund. Då kommer det att gå långsamt.

– Det enda vi kan garantera är accesstiden i själva databasen, från att anropet når databasen till att den hittat svaret.
Projektet har officiellt inte ens startat än. Projektarbetet börjar den 1 juni.

Fakta

Projektet med indiska patientjournaler är ett samarbete mellan Sverige och Indien. En indisk projektgrupp utformar själva patientjournalerna medan en grupp på Swedish institute of computer science, Sics, konstruerar en distribuerad databas. Den ska hålla alla patientjournalerna tillgängliga dygnet runt året om, utan risk för avbrott.
Projektet samordnas av den indiska myndigheten Centre for development of advanced computing, C-Dac