Tekniken som gör det möjligt att stoppa olagliga fildelare kallas intrusion, detection and prevention, idp.

– Det är en sorts avancerad brandvägg som kollar igenom alla data och känner igen bitpatterns, säger Esben Dahl-Nielsen, nordisk säljchef på Juniper, ett av de företag som tillverkar idp-utrustning.

Bitpatterns, eller bitmönster, är helt enkelt sekvenser av ettor och nollor. Ett virus kan kännas igenom på sitt bitmönster. Men det är inte bara specifika filer som kan kännas igen.

– All trafik har ett fingeravtryck som bland annat består av en så kallad tcp-header och applikationsdata, säger Esben Dahl-Nielsen.

Genom att skapa signaturer som känner igen bittorrentklienter kan all trafik till och från dem stoppas.

– När en ny torrentklient utvecklas så uppdateras bara databasen. Det fungerar på samma sätt som virusskydd, säger Esben Dahl-Nielsen.

Idp utvecklades egentligen för att skydda mot intrång och obehörig trafik.

– Tekniken kan användas för att stänga av all typ av trafik som går att känna igen.

Tidigare har idp inneburit en flaskhals för trafiken, men kapaciteten i utrustningen förbättras raskt, enligt Esben Dahl-Nielsen.

Trots att det finns utrustning som operatörerna skulle kunna använda för att förhindra olaglig fildelning går det inte. I dag är det inte tillåtet för operatörerna att analysera och filtrera trafik baserat på innehåll utan kundens samtycke.

– Kommunikationsopera­törer är kommunikations­operatörer. Det är inte en självklarhet att lägga på dem ansvar för innehållet i kommunikationen. För att filtrera trafik utan samtycke krävs en lagändring, säger Per Bergstrand, sakkunnig på PTS.

För Magnus Mårtensson, jurist på skivindustrins upphovsrätts- och branschorganisation Ifpi, är möjligheten att enkelt stoppa den illegala fildelningen en nyhet.

– Det är alldeles för tidigt att prata om lobbying för det här, först måste vi sätta oss in i hur det här funkar. All teknik som kan stävja olaglig fildelning är naturligtvis intressant, säger han.

Patrik Hiselius, ansvarig för samhällskontakter på Telia­sonera, anser att filtrering inte är det bästa sättet att stoppa illegal fildelning. Detta eftersom det för med sig centrala frågor om yttrandefrihet och integritet. Enkla och bra legala tjänster med ett brett utbud är det bästa motmedlet, enligt honom.

– Om lagstiftaren bestämmer att det ska vara på ett visst sätt följer vi såklart det.

Idp-tekniken kan även användas för tjänster riktade till internetkunderna. En kund skulle exempelvis kunna skapa en profil som blockerar all porrtrafik och som bara tillåter att spelet World of Warcraft spelas mellan 19 och 21 på vardagar.

Skulle ni kunna tänka er att erbjuda den här typen av tjänster?

– Ja, om det finns en efterfrågan hos kunderna, säger Patrik Hiselius.

Fakta

Redan i dag stoppar operatörerna viss trafik. Sedan 2005 pågår ett samarbete mellan Rikskriminalpolisen och tolv internetleverantörer som blockerar kundernas tillgång till barnporrsajter.
Polisen tillhandahåller en lista med sajter som ska stoppas, och operatörerna blockerar de aktuella url-adresserna i dns-servrarna. Den här typen av blockering är dock möjlig för användaren att ta sig runt.