SVAR: En bra arbetsmiljö är viktig och inkluderar många faktorer. En av de mer intressanta är utvecklingsverktyget, det vill säga programmet vi skriver vår kod i.

Här är några i mitt tycke viktiga funktioner som en bra utvecklingsmiljö bör ha:

1. Auto-complete

Vi behöver sällan komma ihåg specialkommandon numera eftersom verktyget automatiskt ger oss en lista med valmöjligheter. Det ger ökad möjlighet till logiskt fokuserat tänkande, om än på bekostnad av minskad minnesgymnastik. En vinst i det dagliga yrkesutövandet som kanske innebär en förlust i andra sammanhang.

2. Refactoring

Häri ligger en av de största förändringarna de senaste fem åren. Tidigare kunde exempelvis timmar ägnas åt en så enkel sak som att byta namn på en klass. Det går på några sekunder i dagens miljöer.

3. Navigeringsstöd

Stora delar av utvecklarens tid går åt till att läsa kod, inte att skriva den och då blir också navigeringsmöjligheterna i verktyget oerhört viktiga.

4. Utbyggbarhet

Tredjepartstillverkare ska tillåtas tillföra innovativ funktionalitet som ytterligare kan förstärka miljöns användbarhet.

5. Snabbhet

Vi utvecklare är en otålig yrkeskår när det gäller datorns svarstider och det är viktigt att arbetsverktyg är responsiva. Dessutom vill vi ha snabbkommandon via tangentbordet.

6. Debugger

En självklarhet vars behov förvisso minskas av genomtänkta enhetstester.

7. Kodmallar

Generella och vanliga kodpartier som kan autogenereras snabbt och enkelt. Man bör även kunna tillföra sina egna mallar till verktyget.

Vinsten med dagens utvecklingsmiljöer är framför allt hög produktionstakt av kod och bättre kodkvalitet. En nog så viktig bieffekt är att utvecklarens jobb blir roligare och mindre psykiskt pressande. Som bekant lever vi utvecklare under ständig tidspress. Alla genvägar med bibehållen kvalitet är bra genvägar och dagens utvecklingsverktyg kan definitivt erbjuda det.

En intressant aspekt med dagens utvecklingsmiljöer är att de hjälper oss att bli bättre programmerare. Vi kan löpande få småtips av verktyget om hur vi ska designa vår kod. Exempelvis genom att ge förslag om att referera ett interface i stället för en klass då det är möjligt.

Utvecklingsmiljön blir för oss utvecklare något av ett andra hem. Det tar tid att lära sig att utnyttja verktyget till fullo. Därför väljer vi gärna att stanna kvar i samma miljö till dess att en ny version finns tillgänglig.

Arbetsmiljön är lite som ett par skor. Jobbiga att gå in, störtsköna under lång tid, men ack så slitna till slut.

Fakta

…om tunga teknikfrågor, varannan gång kopplade till systemutveckling och varannan till it-säkerhet. Varje månad kan du läsa Ivar Jacobson, Tomas Djurling, Tobias Fjälling och Anne-Marie Eklund Löwinder.