Försvarsmakten har återigen hamnat i stormens öga. I en rapport från Ekonomistyrningsverket kritiseras försvaret bland annat för att det saknas en samlad bild av Försvarsmaktens ekonomiska situation. Den interna budgeten och årsredovisningen har blivit felaktig. ESV föreslår en rad åtgärder, som bland annat innefattar att ÖB ska bli fråntagen en del av det ekonomiska ansvaret.

Men det stora SAP-projektet Prio som Försvarsmakten börjat rulla ut med hjälp av konsulter från IBM påverkas inte av de besparingar och den kritik som myndigheten står inför. Systemet ska vara i drift vid årsskiftet och utrullningen går som den ska. Det slår it-stödsansvarige Bengt Persson fast.

– Det finns beslut på att fullfölja det här, säger han. Det är under införande och ska tas i drift den 1 januari nästa år.

Bengt Persson fortsätter:

– Det här affärssystemet införs för att få bättre ordning och reda i försvaret.

Som Computer Sweden skrev i januari så har just det här ekonomisystemprojektet anklagats för att ha del i budgethålet på Försvarsmakten, eftersom det skulle ha blivit betydligt dyrare än beräknat. Det här förnekade Bengt Persson kraftfullt då.

– Vi har precis påbörjat utvecklingen och det finns inga förseningar eller fördyringar, sa han till Computer Sweden.

Enligt Bengt Persson går projektet fortfarande enligt plan och håller sig inom kostnadsramarna.

Hur mycket omsätter hela projektet?

– Det är en mycket svår fråga. Själva avtalet som tecknades med IBM löper över tre år och omsätter 600 miljoner kronor, men naturligtvis tillkommer kostnader. Men vi håller oss inom de kostnadsramar som finns.

Enligt Försvarsmaktens budgetunderlag för 2008 uppgår emellertid lånebehoven för perioden 2007-2010 till totalt 1,6 miljarder kronor, att döma av en rapport från Statskontoret.

Bengt Persson säger att det finns tre huvudsakliga skäl till att det nya affärssystemet införs. Hela den stora omstrukturering som Försvarsmakten går igenom ställer högre krav, inte bara rent militärt, utan också på snabbhet i informationen. Ett annat skäl är att kunna presentera bättre underlag till regering och riksdag. Det tredje skälet är det Bengt Persson kallar ordning och reda, bland annat när det gäller kostnaderna.

– Det här kommer att ge en bättre samlad kontroll, bättre integrationsmöjligheter mellan våra avdelningar och större möjligheter att leda Försvarsmakten, säger han.

Fakta

Olika ekonomi- och affärssystem åker ut från Försvarsmakten när SAP-systemet tas i drift vid årsskiftet.

SAP-standardiseringen kommer att innebära en stor förändring inom försvaret - och systemet innefattar ekonomi, logistik, ledning, styrning och beslutsstöd.