Uppgiften är skrämmande. Överslagsberäkningar av kostnaderna för förlorad arbetstid kommer upp i hisnande belopp. Men det mest skrämmande med siffran är vad den säger om tillståndet i svenska företag och organisationer.

Samtidigt som tiotusentals svenskar årligen blir sjuka av arbetsrelaterad stress sitter kollegerna och kollar Facebook och Youtube i allsköns ro. Skäms!

Ett överdrivet privat surfande kan bero på att medarbetare medvetet lastar över arbetsuppgifter på överhopade kolleger. Men det privata surfandet är lika ofta ett uttryck för bristande motivation och styrning – ett ledningsproblem.

I Sverige tror vi att vi är effektivast i världen tack vare platta hierarkier och personligt ansvarstagande. Alla med­arbetare styr mot gemensamt definierade mål, arbetar hårt och fokuserat och levererar överlägsen kvalitet.

Verkligheten är ofta en annan, med tråkiga och meningslösa arbetsuppgifter, inkompetenta chefer, oklara mål, föråldrade processer och överkapacitet. De platta hierarkierna gör att varje med­arbetare har långt till närmsta chef. Är han eller hon osäker på hur en arbetsuppgift bäst ska lösas är det svårt att få hjälp när chefen har för mycket att göra.

Därför är det långt från säkert att det effektivaste sättet att råda bot på problemet från arbetsgivarhåll är att spärra och filtrera bort populära sajter. Effekten kan bli att medarbetarna känner sig övervakade och misstrodda. Bättre då att göra själva arbetet intressantare.

För mycket surfande på jobbet är ett symptom – inte en sjukdom i sig