1 Rätt beslutsnivå. Beslutet om e-handel ska upp på ledningsnivå. Frågan är för viktig för att skötas av it-avdelningen eller marknadsavdelningen.

2 Definiera målet med din e-handelssatsning, strategiskt och i ekonomiska termer. Vad vill du uppnå och vad behöver du för funktionalitet för att nå målen?

3 Gör en kort förstudie för att utreda förutsättningar, både ekonomiskt och tekniskt.

4 Välj rätt nivå på din butik. Handlar det om försäljning av enstaka produkter vid sidan av de traditionella kanalerna behövs inte de dyra konsultlösningarna.

Handlar det om en strategisk satsning för företagets framtid bör man satsa stort och hitta de bästa och mest flexibla lösningarna.

5 Tänk först och främst sälj
– och inte teknik – när du tar fram en kravspecifikation på e-handelssystemet.

6 Testa butikerna själv och låt en vän beställa något ur en referensbutik. Gå igenom alla funktioner hos referensbutikerna. Leta efter en för kunderna obegriplig knapp, en felplacerad kassa­summering, krav på registrering före inköp och andra detaljer som kommer att sänka försäljningen.
När du sedan har beställt ditt eget system ska du lägga mycket tid på att testa att allting verkligen fungerar.

Studera gränssnittet för den som ska uppdatera butiken. Det måste vara lätt att lägga in nya produkter, ta bort gamla och uppdatera annat innehåll. Går det att presentera produkter med högupplösta bilder, video och ljud? Går det enkelt att importera innehåll från leverantörer?

När man går igenom kraven på funktionalitet måste man se till alla avdelningars behov. Inköpsavdelningen bör enkelt kunna följa försäljningen. Ekonomi­avdelningen ska kunna fakturera utan någon onödig handpåläggning. Marknadsavdelningen ska lätt kunna skapa effektiva kampanjer. Enmansföretagen ska kunna göra allt själva.

7 Integrera.
E-butiken måste gå att integrera med dina övriga affärs- och logistiksystem.

8 Kom ihåg sökmotorerna.
Hur väl är systemet anpassat för att få en bra rankning i sökmotorerna? I dag stoltserar de flesta e-handelsplattformar med att de är sökmotoroptimerade. Problemet är att sökmotorer har svårt att indexera allt innehåll hos databasgenererade sajter. Sannolikt kommer inte ens hälften av dina produktsidor att indexeras av sökmotorerna.
Ett minimikrav är att du kan skriva unika titeltaggar till alla produkter. Och det är ett plus om du kan skriva unika så kallade alt-texter till alla bilder.

Menysystemen bör vara byggda i ren html och inte i exempelvis Javaskript. Flash bör användas med måtta då sökmotorer har svårt att indexera Flash. Om sökmotor­optimering ska vara din främsta marknadsföring bör du helt undvika butikssystem byggda i ramar.

9 Kontakta referenskunder. Det räcker inte med att kolla in deras butiker eftersom de inte visar hur mycket tid som lagts på anpassningar av systemet.

10 Läs avtalen. Läs noggrant igenom avtalen redan tidigt i upphandlingsprocessen och se vad leverantörerna vill friskriva sig ansvar från. Vem har ansvar om det går snett?

11 Vad finns det för support? E-handelssystem måste rulla 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Hur snabbt får du hjälp om systemen rasar?

Detta är den avslutande delen i CS e-handelsserie.
Ladda ner hela e-handelskompendiet