Hemlig dataavläsning skulle innebära att brottsutredare efter ett domstolsbeslut skulle få rätt att i hemlighet installera ett program, en trojan, via nätet eller installera hård- eller mjukvara direkt i datorn i smyg, genom att ta sig in i hemmet eller på arbetsplatsen.

Datainspektionen anser att dataavläsning är extra integritetskänsligt eftersom det hämtar all lagrad information och dessutom information i realtid, till exempel från webbkameror. Det gör att det skiljer sig från avlyssning som bara fångar upp meddelande när de sänds.

Datainspektionen är också tveksam till om det är lagligt att inskränka rättigheter som är till för att skydda enskildas privat- och familjeliv och korrespondens och hänvisar bland annat till Europakonventionen.

Här kan du läsa utredningen, som heter " Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar." och datainspektionens yttrande läser du här