Sedan oktober har 45 000-50 000 personer som varit hemma med sjukt barn fått vänta på sina pengar i mer än 30 dagar. Orsaken är att den centrala stordatormiljön byttes mot en Windowsbaserad miljö i oktober, berättar Mikael Strömbäck, utvecklingsdirektör på Försäkringskassan.
- Vi har haft problem vid igångsättandet av det nya systemet och det har gjort att vi lyckats betala ut ersättningen inom 30 dagar till 70 procent av dem som ska ha den, i stället för till 90 procent som är vårt mål, säger han.

Men trots att det handlar om ett enda centralt system har variationerna i olika delar av landet varit påtagliga. På vissa håll har bytet knappt inneburit några förseningar alls, medan det har varit väldiga problem på andra håll.
- Det hänger delvis samman med att det funnits problem med lokala nät. Det handlar också om att utbildningsinsatserna har varierat och det har också funnits stora skillnader i förväntningarna på det nya systemet, säger Mikael Strömbäck.

För att klara köerna har vissa försäkringskassor anställt extra handläggare och det har även förekommit att handläggarnas telefoner stängts av under flera dagar för att de ska hinna med.
- I dag är vi tillbaka i den produktionskapacitet som vi hade före bytet, men eftersom det hela tiden kommer in nya ärenden tar det självklart ett tag innan vi hunnit ikapp, säger Mikael Strömbäck.

Han bedömer att utbetalningarna ska vara i balans igen i slutet av januari.

Fler söker via internet
I samband med problemen har fler av dem som sökt ersättning valt att gå via internet i stället för via pappersblanketter eftersom det fungerat bättre.
- Vi har haft lite problem med inloggningarna men de är lösta nu. Det har heller inget samband med de andra problemen, säger Mikael Strömbäck.

Under oktober och november har antalet ärenden som anmälts via internet fördubblats och ligger nu på uppemot 7000 ärenden i veckan. Totalt kommer det in runt 200 000 anmälningar om tillfällig föräldrapenning i veckan.