Mitt möte med svärmaren skedde när jag följde med ett tiotal biologer ut på ängarna utanför Skara.

Vi hade levererat ett Windows Mobile-baserat program för en landsomfattande inventering av ängar och betesmarker.
Det är viktigt att se och förstå verkligheten som omger mobila lösningar, för att kunna förbättra och vidareutveckla dem.
Vi gick genom bäckraviner och slåtterängar och resonerade om allt från jungfrulinets blå blommor till markens mineralpåverkan.

Så stannade en av biologerna. Han lyfte blicken, såg ut i landskapet och utbrast:
– Där borta borde vi kunna hitta snabelsvärmare.
På väg till den utpekade platsen berättade biologen hur han hade läst naturen för att våga sig på gissningen. Det dröjde inte länge förrän han höll svärmaren i handen.
Konsultlivet är varierande och de senaste veckorna har jag träffat kunder och kollegor i många delar av Sverige. På samma sätt som biologen blickar ut över ängarna så blickar jag ut över it-landskapet och pekar ut tre heta företeelser.

Företagens första utrullningar av mobila lösningar och mobil åtkomst till e-post har blottlagt en utmaning som måste tas på allvar. Det handlar om hur företaget kan underhålla och ge support till många mobila användare från en central funktion, så kallad device management, eller möjligen enhetshantering, på svenska. Utan en lösning för enhetshantering följer kaos.
– Där borta borde vi kunna hitta Sybase Onebridge, Microsoft Mobile Device Manager eller möjligen den svenska uppstickaren The Institution.

Många svenska företag har börjat implementera webben 2.0-funktioner både internt och externt. Wikibaserade samarbetsformer, bloggande och mash­ups bubblar upp underifrån. Samtidigt försöker etablerade ledningsfunktioner styra upp och tillhandahålla gemensamma verktyg.
– Där borta borde vi kunna hitta Microsoft Sharepoint, Atlassian Confluence eller möjligen den svenska uppstickaren Mindroute Software.

Utvecklarens verktygslåda har smält samman med grafikerns. Verktygen är desamma eller har en genomtänkt integration.
– Där borta borde vi kunna hitta Adobe Flash eller Microsoft Expression Web 2 med Silverlight, och en tydlig rollfördelning i projektet mellan utvecklare och grafiker.
Hantering av mobila enheter, webben 2.0 och grafiskt tilltalande system­utveckling är hett, vackrast och har rosaskimrande vingar. Det är som med snabelsvärmaren.