Fildelning är vanligast i åldersgruppen 16-24 år, enligt en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB), som inte tagit med yngre personer än så. I gruppen fildelar över hälften av männen, men bara drygt två av fem kvinnor.

Enligt SCB är kvinnors datoranvändning generellt mindre avancerad än mäns. Hälften så många kvinnor som män komprimerar filer, eller skriver datorprogram. Även fildelning verkar tillhöra kategorin mer avancerad datoranvändning.

Ju högre upp i åldrarna, desto tydligare blir trenden. Bland 25-34-åringar fildelar drygt 40 procent av männen, mot 15 procent av kvinnorna. I den äldsta gruppen, 55-74 år fildelar en av tio män, men bara två procent av kvinnorna.

Tidigare undersökningar under året visar ungefär samma siffror. SCB har inte tidigare mätt fildelning. Därför går det inte att säga om fildelningen har ökat eller minskat jämfört med tidigare.

Statistiken gäller dessutom det första halvåret 2005. Efter den 1 juli blev det olagligt att ladda ned upphovsrättsligt skyddat material. Två personer har dessutom dömts till dagsböter för illegal fildelning.