För tio år sedan var de ungas internetanvändning några få procent av medietiden. Nu lägger 15–24-åringarna en tredjedel av tiden på internet. Samtidigt har deras användning av traditionella medier som tv, radio och tidningar minskat. Det visar årets mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet.
För de unga konkurrerar internetanvändningen ut tv-tittandet tidiga kvällar. I stället för att se på tv spelar de då spel och umgås på sociala nätverk.

De nya medievanorna ökar även
bland äldre, främst 25–44-åringarna. Den tidigare frågan om ”unga” medievanor följer med in i vuxenlivet har alltså fått svar.
– Hur nya medievanor växer fram bland framför allt 15–24-åringarna har vi kunnat se i senare års mätningar. Nu ser vi hur de vanorna flyttar upp i åldrarna. I dag kanske 24–44-åringarna är den mest intressanta gruppen att studera, säger Ulla Carlsson, professor och ansvarig för undersökningen på Nordicom.

Andelen svenskar som använder internet en vanlig dag har på fem år ökat från 33 till 64 procent.
Nordicom ser ökningen som en direkt effekt av bredbandsutbyggnaden. 2003 hade knappt 30 procent av svenskarna tillgång till bredband, medan siffran för 2007 är närmare 70 procent.